Aνακηρύχθηκε σε Επίτιμο Πολίτη της Χαλκιδικής ο εφευρέτης Γεώργιος Ψαρός

«Είναι η μεγαλύτερη τιμή που μου έγινε ποτέ στη ζωή μου»,είπε συγκινημένος ο επιστήμονας- εφευρέτης, ομογενής Έλληνας, κάτοικος Σουηδίας, Γεώργιος Ψαρός κατά την βράβευσή του για την προσφορά του στην ανθρωπότητα στην αίθουσα τελετών της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής.

Η βράβευση του Γεωργίου Ψαρού έγινε με την ευκαιρία της παρουσίας του στην Χαλκιδική μετά από πρόσκληση της οικογένειας Αθανασόπουλου η οποία μετράει πολυετή δραστηριότητα και συμβολή στη Χαλκιδική μέσα από το ξενοδοχείο Kassandra Palace Seaside Resort στην Κρυοπηγή αλλά και τις πολλαπλές δωρεές τους. Ο κ. Ψαρός βρίσκεται στo ξενοδοχείο για ολιγοήμερες διακοπές και αλλεπάλληλες συναντήσεις με επιστήμονες της χώρας.

“Η Χαλκιδική δεν έκανε έναν καινούργιο φίλο αλλά απέκτησε έναν ακόμη γυιό” ανέφερε ο αντιπεριφερειάρχης, Γιάννης Γιώργος.

 «Από σήμερα κιόλας είμαι Χαλκιδικιώτης» αναφώνησε στο τέλος της εκδήλωσης ο Γεώργιος Ψαρός.

Λίγα λόγια για τον Γιώργο Ψαρό:

Σε όλη του τη ζωή́ και την επαγγελματική́ του καριέρα έχει ασχοληθεί́ με καινοτόμες ιατροτεχνολογικές ευρεσιτεχνίες και εφευρέσεις που πάντοτε είχαν σκοπό́ (στόχο) τη βελτίωση της περίθαλψης των ασθενών και γενικότερα το καλό́ του συνόλου.

Σήμερα, στην εποχή́ της πανδημίας, αισθάνεται ικανοποιημένος βλέποντας καθημερινά́ οι ευρεσιτεχνίες του στους αναπνευστήρες και στα μηχανήματα αναισθησίας να σώζουν χιλιάδες ζωές.

Άπειρες ήταν και είναι οι εκδηλώσεις ευγνωμοσύνης προς το πρόσωπο του. Αυτό́ όμως που τον χαροποιεί́ ιδιαίτερα, δεν είναι τα δεκάδες βραβεία και οι διακρίσεις που του έχουν απονεμηθεί́ αλλά́ μια ευρεσιτεχνία του που όχι μόνο σώζει ζωές ενηλικών αλλά́ και νεογνών (βρεφών) που έχουν γεννηθεί́ πρόωρα (πολλές φορές κάτω του ενός κιλού́) και με αναπνευστικά́ προβλήματα.

Πρόκειται για τον ομογενή́ Γεώργιο Ψαρό́, ο οποίος γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη το 1945 από́ Έλληνες γονείς με καταγωγή́ από́ την Άνδρο. Σπούδασε σε Ελληνικό́ σχολείο της Πόλης, οπού έζησε και τα παιδικά́ του χρόνια, ενώ́ τα καλοκαίρια παραθέριζέ στο εξοχικό́ της οικογένειας στην περιοχή́ Καντήλι στο Βόσπορο. Με την επιδείνωση των Ελληνοτουρκικών σχέσεων το 1962, ο πατέρας του τότε, φοβούμενος διώξεις κατά́ των Ελλήνων της Πόλης, θεώρησε σωστό́ να στείλει τον 17χρονο τότε Γιώργο στο θείο του στη Στοκχόλμη της Σουηδίας, μέχρι να ηρεμήσει η κατάσταση.

Η πρώτη του δουλειά́ ήταν στην εταιρία ΕΛΕΜΑ, ως μαθητευόμενος του Ρούνε Έλμκβιστ, ο οποίος κατασκεύασε τον πρώτο βηματοδότη. Ο έμπειρος καθηγητής διέγνωσε αμέσως τη σπάνια ευφυΐα του νεαρού́ ομογενή́ και τον συμβούλεψε να σπουδάσει στο Τεχνολογικό́ Ινστιτούτο της Στοκχόλμης.

Μετά την αποφοίτηση του, επέστρεψε το 1973 στην εταιρία στο τμήμα ερευνών αναπνευστήρων και αναισθησίας, η οποία είχε εν τω μεταξύ́ εξαγοραστεί́ από́ τη Γερμανική́ SIEMENS. 10 χρόνια αργότερα έγινε ο Διευθυντής του τμήματος και το 1996 τιμήθηκε με το βραβείο INVENTOR OF THE YEAR (ο εφευρέτης της χρονιάς) για τις δεκάδες καινοτόμες εφευρέσεις τελειοποιήσεις και βελτιώσεις των μέσων εντατικής θεραπείας.

Η επισφράγιση, του τόσο σημαντικού́ του έργου ήρθε το 2011, όταν η Σουηδική́ Ακαδημία Τεχνολόγων και Μηχανικών του απένειμε το χρυσό́ μετάλλιο και το ύψιστο βραβείο ΠΟΛΧΕΜΠΡΙΣΕ -POLHEMPRISET, για τις ανωτέρου επιπέδου καινοτόμες τεχνολογικές τελειοποιήσεις και για τις ευφυέστατες λύσεις σε ιατροτεχνολογικά προβλήματα. Επίσης, έχει υπό́ την κατοχή́ του δεκάδες κατοχυρωμένες πατέντες.

Πηγή: Cityportal