Ανακοίνωση για χρήση αιγιαλού και παραλίας στον Δήμο Πολυγύρου

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που έχουν το δικαίωμα και επιθυμούν να κάνουν χρήση αιγιαλού και παραλίας στον Δήμο Πολυγύρου σύμφωνα με την ΚΥΑ 47458 EΞ2020/15-5-2020 (ΦΕΚ1864/15-5-2020 τεύχος Β’) “Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων, τεχνικών θεμάτων, αναγκαίων λεπτομερειών και διαδικασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοιχείου θάλασσας, λιμνοθάλασσας, μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών”,

να υποβάλλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά στα γραφεία της Δημοτικής Ενότητας Πολυγύρου (Δημαρχείο Πολυγύρου) για θέσεις στην Γερακινή και Καλύβες email: [email protected] και της Δημοτικής Ενότητας Ορμύλιας (Δημοτικό Κατάστημα Ορμύλιας) για θέσεις στη Μεταμόρφωση, Ψακούδια και Βατοπέδι email: [email protected]

Κατ’ εξαίρεση αποκλειστικά για το έτος 2020, όσοι είχαν συνάψει μισθωτήρια απευθείας παραχώρησης έκτασης αιγιαλού και παραλίας για το έτος 2019 με τους όρους και τις προϋποθέσεις της αριθμ. ΔΔΠ0007378/ 0454ΒΕΞ2017/11-5-2017 κοινής υπουργικής απόφασης όπως αυτή τροποποιήθηκε και ίσχυσε έως 31/12/2019, δύνανται να συνάψουν νέες μισθώσεις για τις ίδιες θέσεις.

Πληροφορίες:

Πολύγυρος 2371350732 email: e[email protected]

Ορμύλια 2371351030 email: [email protected]

ΠΡΟΣΟΧΗ: οι ενδιαφερόμενοι που μεταξύ της επιχείρησής τους και του αιγιαλού – παραλίας παρεμβάλλεται δημόσια έκταση – παλαιός αιγιαλός θα πρέπει να συνυποβάλλουν και το μισθωτήριο που έχει συναφθεί με την ΕΤΑΔ ΑΕ.