Αναβάθμιση – επέκταση εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων Δήμου Κασσάνδρας

Υπογράφηκε η προγραμματική σύμβαση μεταξύ της ΑΝΕΤΧΑ ΑΕ και του Δήμου Κασσάνδρας με τίτλο “Μελέτες ωρίμανσης για την αναβάθμιση – επέκταση εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων Δήμου Κασσάνδρας” αναφορικά με την υλοποίηση του Υποέργου 1 της Πράξης, η οποία χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα ΑΝΤΏΝΗΣ ΤΡΊΤΣΗΣ.

Αντικείμενο της Προγραμματικης Σύμβασης αποτελεί η εκπόνηση των μελετών για την ωρίμανση των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων ( ΕΕΛ) Κασσάνδρειας, Πευκοχωρίου, Πολυχρόνου, Σίβηρης, Νέας Φώκαιας, Χανιώτης, σύμφωνα με τους όρους στην απόφαση ένταξης του Υπουργείου Εσωτερικών.

Το συνολικό κόστος της σύμβασης ανέρχεται στις 695.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ με διάρκεια υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου 11 μήνες.