Αναβάθμιση των δικτύων ύδρευσης στους Δήμους Ν.Προποντίδας και Κασσάνδρας

Στην αναβάθμιση των δικτύων ύδρευσης και περιορισμός διαρροών θα προχωρήσουν οι δήμοι Ν.Προποντίδας και Κασσάνδρας μετά από σχετική χρηματοδότηση μέσω του προγράμματος του ΥΜΕΠΕΡΑΑ (Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη) του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Στόχος του προγράμματος του ΕΣΠΑ 2014-2020 είναι η διασφάλιση της ορθολογικής διαχείρισης των υδατικών πόρων της χώρας, καθώς και η βελτίωση της ποιότητας και της επάρκειας των αποθεμάτων με ταυτόχρονη μείωση των διαρροών.

Σ΄αυτό το πλαίσιο στο Νομό Χαλκιδικής χρηματοδοτούνται οι εξής Δήμοι:

– Δήμος Ν. Προποντίδας με ποσό €1.499.468,21 (για το έργο «εγκατάσταση συστημάτων τηλεμετρίας και αυτοματισμού στα δίκτυα ύδρευσης και ηλεκτρονικό σύστημα εντοπισμού και ελέγχου διαρροών στα εσωτερικά δίκτυα των Τ.Δ. της Δ.Ε. Μουδανιών»)

– Δήμος Κασσάνδρας με ποσό €1.199.400,00 (για το έργο «επέκταση συστήματος τηλελέγχου, τηλεχειρισμού και ελέγχου διαρροών δικτύων ύδρευσης του Δήμου Κασσάνδρας στη Δ.Ε. Παλλήνης»)

Τα ζωτικής σημασίας έργα αυτά, θα βάλουν τέλος σε χρόνια προβλήματα διαχείρισης υδάτων, εκσυγχρονίζοντας τα δίκτυα και διασφαλίζοντας τη δημόσια υγεία, την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών καθώς και την περιβαλλοντική ισορροπία.

error: Content is protected !!