Ανεξάρτητο δίκτυο φυσικού αερίου στο Δήμο Πολυγύρου

Σύσκεψη με τους εκπροσώπους της εταιρείας HENGAS, για τη ρύθμιση των τελευταίων λεπτομερειών κατασκευής και λειτουργίας των εγκαταστάσεων φυσικού αερίου στο Δήμο Πολυγύρου, πραγματοποιήθηκε στο δημαρχείο.

Ήδη χορηγήθηκε από τη Ρ.Α.Ε (Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας) η τελευταία σχετική άδεια διανομής του Φυσικού Αερίου για την περιοχή μας.

Όπως αναφέρει ο δήμαρχος Αστέριος Ζωγράφος, “προσδοκούμε και ευχόμαστε, επειδή θα χρειαστεί να γίνουν συνεχόμενες και για τελευταία φορά, εκσκαφές των δρόμων να μας βοηθήσουν και οι καιρικές συνθήκες, ώστε αρχές του έτους να ξεκινήσει το όλο έργο. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι και περήφανοι, διότι παρά τον άδικο αποκλεισμό της Χαλκιδικής από τον κεντρικό σχεδιασμό για την έλευση του φυσικού αερίου, είχαμε την πρόνοια να διεκδικήσουμε και να βρούμε τη σχετική λύση.

Ο κ. Ζωγράφος τόνιζε ότι ο Δήμος Πολυγύρου συγκαταλέγεται μεταξύ των πρώτων περιοχών που θα κατασκευάσει Ανεξάρτητο δίκτυο φυσικού αερίου και ήδη η διοίκηση του Δήμου βρίσκεται σε συνεχόμενη επαφή με το Υπουργείο Περιβάλλοντος , ώστε να εκδοθεί η σχετική προκήρυξη για τη σύνδεση των νοικοκυριών χωρίς οικονομική επιβάρυνση.

“Μένοντας πιστοί και στην προεκλογική μας δέσμευση, επιμείναμε εξ αρχής για την έγκριση και υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου, διότι πρόκειται για ένα έργο πνοής και ανάπτυξης, αφού το φυσικό αέριο αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την ποιότητα της ατμόσφαιρας στις ελληνικές πόλεις, καθώς η χρήση του από τα νοικοκυριά για τις ανάγκες ψύξης/θέρμανσης/ζεστού νερού επιφέρει σημαντικές μειώσεις εκπομπών ρύπων. Αποτελεί την ταχύτερα αναπτυσσόμενη μορφή πρωτογενούς ενέργειας διεθνώς, δεδομένης της υπεροχής του έναντι των αντίστοιχων ενεργειακών μορφών και της καθοριστικής συμβολής του στην θωράκιση του τρίπτυχου «Περιβάλλον, Κοινωνία, Οικονομία», αναγκαίων συστατικών της Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Στόχος μας η συνεχής βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών μας με μοντέλα Βιώσιμης Ανάπτυξης για όλους” καταλήγει ο κ. Ζωγράφος.