Μικτή εικόνα για τις μεταφορές το β’ τρίμηνο: πού είχαμε υψηλές ταχύτητες, πού χαμηλές πτήσεις

Στις πλωτές μεταφορές ο τζίρος αυξήθηκε 7,4%, ενώ στην αποθήκευση και στις υποστηρικτικές δραστηριότητες ενισχύθηκε 11,3%. Την καλύτερη επίδοση είχαν οι δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων, υπηρσιών κρατήσεων και συναφώς δραστηριοτήτων με άλμα 16,6% στον τζίρο.

Μικτή εικόνα είχαμε στον κλάδο μεταφορών το δεύτερο τρίμηνο, με τον κύκλο εργασιών να είναι μειωμένος σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2017 σε χερσαίες και αεροπορικές μεταφορές και να ανακάμπτει σε άλλους επιμέρους τομείς δραστηριοτήτων.

Συγκεκριμένα, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, ο δείκτης κύκλου εργασιών στις χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω αγωγών μειωθηκε 1,9%, έναντι αύξησης 10,6% που είχαμε το δεύτερο τρίμηνο του 2017 σε σχέση με ένα χρόνο νωρίτερα.

Στις αεροπορικές μεταφορές είχαμε πτώση του τζίρου κατά 4.6% σε ετήσια βάση.

Στον αντίποδα στις πλωτές μεταφορές ο τζίρος αυξήθηκε 7,4%, ενώ στην αποθήκευση και στις υποστηρικτικές δραστηριότητες ενισχύθηκε 11,3%. Την καλύτερη επίδοση είχαν οι δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων, υπηρσιών κρατήσεων και συναφώς δραστηριοτήτων με άλμα 16,6% στον τζίρο.