Αντιπλημμυρική προστασία ρέματος περιοχής Τ.Κ.Διονυσίου

Σε εξέλιξη βρίσκεται το έργο «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΡΕΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Τ.Κ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ» το οποίο κατασκευάζεται κατά μήκος του ρέματος Διονυσίου, από το όριο της επέκτασης Παραλίας Διονυσίου μέχρι το όριο της εισόδου προς τα ανάντη στον οικισμό της Πορταριάς του Δήμου Ν.Προποντίδας.

Ο προϋπολογισμός σύμβασης του έργου είναι 151.608,57€

Σκοπός του έργου είναι η άρση των πλημμυρικών φαινομένων εξαιτίας της διάβρωσης του εδάφους και των εναποθέσεων που προκαλούνται προκειμένου να επιτευχθεί η βέλτιστη λειτουργία του ρέματος και να προστατευθεί η θαλάσσια περιοχή στην θέση εκβολής από τις δυσμενείς επιπτώσεις μετά από περιόδους έντονων βροχοπτώσεων.

error: Content is protected !!