Αντισταθμηστικά οφέλη ύψους 87,5 εκ. € ζητεί ο Δήμαρχος Αριστοτέλη από την Ελληνικός Χρυσός

Ισχυρές διασφαλίσεις για την προστασία του περιβάλλοντος, τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της μεταλλευτικής δραστηριότητας, τη διατήρηση και αύξηση των θέσεων εργασίας που προβλέπονται, διπλασιασμό του ποσοστού μεταλλευτικών τελών που αποδίδεται στον Δήμο Αριστοτέλη από το Ελληνικό Δημόσιο και παροχή αντισταθμιστικών οφελών ύψους 87.500.000  ευρώ υπέρ της τοπικής κοινωνίας απ` ευθείας από την επενδύτρια εταιρεία στον οικείο Δήμο (εκ των οποίων 15.000.000 ευρώ εμπροσθοβαρώς) ζητεί ο Δήμαρχος Αριστοτέλη κ. Στέλιος Βαλιάνος, σε επιστολή-παρέμβαση, προς την ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που κοινοποιείται και στη διοίκηση της “Ελληνικός Χρυσός Α.Ε.”.

Στην επιστολή, ο κ. Βαλιάνος επισημαίνει πως ο Δήμος Αριστοτέλη δεν μετέχει στην διαπραγμάτευση επί του επενδυτικού σχεδίου και της υπό διαπραγμάτευση νέας σύμβασης, παρά το σχετικό του αίτημα και παρά το γεγονός ότι «η τοπική κοινωνία θα είναι αυτή που θα κληθεί να συμβιώσει με το αποτέλεσμα», ενώ οι προβληματισμοί που έχει θέσει «αν και ακούγονται με προσοχή από τα δύο μέρη, δεν συναντούν δεσμευτικές απαντήσεις».

Και προσθέτει: «Επειδή το επιχείρημα της συνεχιζόμενης διαπραγμάτευσης, όσο εύλογο κι αν ακούγεται, δεν αρκεί για να παραμένει ο Δήμος σε ρόλο σιωπηλού παρατηρητή εν αναμονή τετελεσμένων, παραθέτω προβληματισμούς και απαιτήσεις που έχω ήδη μεταφέρει και θέσει το προηγούμενο διάστημα, με την προσδοκία ότι θα απαντηθούν έγκαιρα, εμπράκτως και θετικά, αφενός εντός του κειμένου της νέας σύμβασης ή κάθε άλλης συνοδευτικής νομοθεσίας -εφόσον η διαπραγμάτευση καταλήξει σε συμφωνία και όρους συνέχισης της μεταλλευτικής δραστηριότητας όπως οι δύο διαπραγματευόμενες πλευρές φαίνεται να αισιοδοξούν- αφ` ετέρου με την αποδοχή του αιτήματος για επίσημη ενημέρωση του Δήμου και του Δημοτικού Συμβουλίου, πριν το τελικό προϊόν της εξελισσόμενης διαπραγμάτευσης κατατεθεί στη Βουλή προς κύρωση.»

Το πλήρες κείμενο της επιστολής έχει ως εξής:

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ

Με αφορμή πρόσφατη συνάντησή μας και επαφές που έχουν λάβει χώρα με εκπροσώπους της διοίκησης της μεταλλευτικής εταιρείας «Ελληνικός Χρυσός», εκτιμώ ότι οφείλω ως Δήμαρχος Αριστοτέλη να αποτυπώσω και εγγράφως συγκεκριμένα ζητήματα που έθεσα τους τελευταίους μήνες προφορικώς, στο ανεπίσημο πλαίσιο που επιβάλλει μέχρι σήμερα το γεγονός ότι ο Δήμος Αριστοτέλη:

–    Δεν μετέχει στην διαπραγμάτευση επί του επενδυτικού σχεδίου της μεταλλευτικής εταιρείας και της σχετικής νέας σύμβασης, που εξελίσσεται διμερώς μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και «El Dorado», παρά το γεγονός ότι η κοινωνία του Δήμου Αριστοτέλη θα είναι αυτή που θα κληθεί να «συμβιώσει» με το αποτέλεσμά της.

–    Δεν έχει στα χέρια του το υπό διαπραγμάτευση νέο επενδυτικό σχέδιο που έχει υποβάλλει η επενδύτρια εταιρεία ώστε να μπορέσει να εκφράσει ουσιαστική άποψη προς τις δύο πλευρές. Περιορίζεται στους προβληματισμούς που μεταφέρει και εκφράζει ο υπογράφων ως Δήμαρχος, οι οποίες ναι μεν ακούγονται με προσοχή και με εκφραζόμενη καλή προαίρεση και πρόθεση εκ μέρους των δύο μερών της διαπραγμάτευσης, πλην όμως δεν συναντούν δεσμευτικές απαντήσεις.

Επειδή το επιχείρημα της συνεχιζόμενης διαπραγμάτευσης, όσο εύλογο κι αν ακούγεται, δεν αρκεί για να παραμένει ο Δήμος σε ρόλο σιωπηλού παρατηρητή εν αναμονή τετελεσμένων, παραθέτω πιο κάτω προβληματισμούς και απαιτήσεις που έχω ήδη μεταφέρει και θέσει το προηγούμενο διάστημα, με την προσδοκία ότι θα απαντηθούν έγκαιρα, εμπράκτως και θετικά, αφενός εντός του κειμένου της νέας σύμβασης ή κάθε άλλης συνοδευτικής νομοθεσίας -εφόσον η διαπραγμάτευση καταλήξει σε συμφωνία και όρους συνέχισης της μεταλλευτικής δραστηριότητας όπως οι δύο διαπραγματευόμενες πλευρές φαίνεται να αισιοδοξούν- αφ` ετέρου με την αποδοχή του αιτήματος για επίσημη ενημέρωση του Δήμου και του Δημοτικού Συμβουλίου, πριν το τελικό προϊόν της εξελισσόμενης διαπραγμάτευσης κατατεθεί στη Βουλή προς κύρωση:

1ον) Η μη συμμετοχή του Δήμου ως εκπροσώπου της τοπικής κοινωνίας, στην εξελισσόμενη διαπραγμάτευση – όπως εμείς προσδοκούσαμε και έχουμε ζητήσει – δεν ακυρώνει τις διαχρονικές απαιτήσεις της τοπικής κοινωνίας, για ισχυρές διασφαλίσεις υπέρ της προστασίας του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας, υπέρ της προστασίας και συμβολής της Πολιτείας στην ενίσχυση της τουριστικής προοπτικής του Δήμου Αριστοτέλη και υπέρ της ενίσχυσης της απασχόλησης και της ανάπτυξης της πραγματικής οικονομίας της περιοχής.

2ον) Ενδεχόμενη αλλαγή του χρονοδιαγράμματος, ή του υποχρεωτικού χαρακτήρα της δημιουργίας εργοστασίου μεταλλουργίας χρυσού μπορεί να έχει δύο αναγνώσεις: θετική για όσους εγείρουν προβληματισμούς επί των περιβαλλοντικών και υγειονομικών παραμέτρων της υλοποίησής του, αρνητική στο βαθμό που αυτή συνδέεται με την προοπτική ενίσχυσης της απασχόλησης. Ωστόσο, η κοινωνία δεν δέχεται -και αυτή η Δημοτική Αρχή δεν θα δεχτεί σε καμία περίπτωση- να επιστρέψει σε συνθήκες διασάλευσης της κοινωνικής συνοχής και της ενότητας. Συνεπώς, η τοπική κοινωνία ως σύνολο, δικαιούται να περιμένει: α) δεσμεύσεις ενίσχυσης των περιβαλλοντικών όρων συνέχισης της μεταλλευτικής δραστηριότητας και αισθητής μείωσης του περιβαλλοντικού αποτυπώματος αυτής- με όποια μορφή κι αν αυτή συνεχιστεί, β) δεσμεύσεις διατήρησης ή ακόμα και αύξησης των προβλεπόμενων έως σήμερα θέσεων εργασίας, ανεξάρτητα από τον χρόνο ή την προοπτική δημιουργίας εργοστασίου μεταλλουργίας χρυσού, γ) δεσμεύσεις ισχύος της αναλογίας 90%-10% υπέρ του τοπικού εργατικού δυναμικού, επί του συνόλου των προσλήψεων που απαιτούνται και θα απαιτηθούν στο μέλλον, και δ) να γίνει αντιληπτό, πως η όποια προοπτική δημιουργίας τέτοιου εργοστασίου μεταλλουργίας χρυσού, συνδέεται άρρηκτα με την επιλογή μεθόδου επεξεργασίας που δεν θα περικλείει κίνδυνο για τοπικό πληθυσμό σε οποιοδήποτε σενάριο αστοχίας, καθώς, σε αντίθετη περίπτωση, η συναίνεση Δήμου και κοινωνίας, δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένη.

3ον) Στοιχεία της υφιστάμενης -μέχρι την όποια αντικατάστασή της- ΚΥΑ που διέπει τη μεταλλευτική δραστηριότητα, τα οποία θεωρούνται θετικά, όπως π.χ. η έναρξη και ολοκλήρωση της περιβαλλοντικής αποκατάστασης της παραλιακής ζώνης του Στρατωνίου, να μεταφερθούν ως υποχρεώσεις της μεταλλευτικής εταιρείας στην ενδεχόμενη νέα σύμβαση.

4ον) Ευελπιστώντας στην ευόδωση της προσπάθειας του διακηρυγμένου στόχου του Ελληνικού Δημοσίου για συνολική αισθητή αύξηση των μεταλλευτικών τελών (royalties), ζητάμε αύξηση του αποδιδόμενου στον Δήμο Αριστοτέλη ποσοστού, επί των τελών αυτών που θα καταβάλει η επενδύτρια εταιρεία στο Ελληνικό Δημόσιο, από το 20% που είναι σήμερα, στο 40% που προβλέπει ως ανώτερο ποσοστό ο σχετικός νόμος, με ταυτόχρονη απελευθέρωση των δυνατοτήτων αξιοποίησης του συγκεκριμένου πόρου, κατά την κρίση του Δήμου.

5ον) Άμεση απόδοση του ποσού περίπου 900.000 ευρώ που αναλογούν στον Δήμο Αριστοτέλη, από τα μεταλλευτικά τέλη, των ετών 2017, 2018 και 2019.

6ον) Συμβατική πρόβλεψη και δέσμευση της επενδύτριας εταιρείας, για ετήσια παροχή αντισταθμιστικών οφελών μέσω προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, απ` ευθείας στον Δήμο Αριστοτέλη ως εκπροσώπου της τοπικής κοινωνίας, ύψους 3,5 εκατομμυρίων ευρώ, δηλαδή -εφόσον ευσταθούν οι πληροφορίες για σύμβαση 25ετούς διάρκειας- συνολικού ύψους 87,5 εκατομμυρίων ευρώ! Θεωρείστε δε, επιτακτικό το αίτημά μου, να προβλεφθεί, ότι τουλάχιστον 15.000.000 ευρώ, θα διατεθούν άμεσα και εμπροσθοβαρώς, με στόχο τη δρομολόγηση έργων και δράσεων, υπέρ της βελτίωσης της καθημερινότητας και της ποιότητας ζωής των κατοίκων όλων των κοινοτήτων μας, υπέρ της αναπτυξιακής προοπτικής του τουρισμού και εν γένει του επιχειρείν στα όρια του Δήμου, αλλά και υπέρ της προετοιμασίας και εκπλήρωσης οραματικών στόχων, στους οποίους συγκλίνει το σύνολο της κοινωνίας.

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Έχω επανειλημμένως τονίσει την πεποίθησή μου και την προγραμματική μου δέσμευση προς τους συμπολίτες μου, να αγωνιστώ, ώστε όποιος αντλεί πλούτο από τη γη του Αριστοτέλη, να αποδίδει πλούτο στη γη και στην κοινωνία του Αριστοτέλη. Αυτό σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να γίνει με τον Δήμο να επαιτεί ή να βρίσκεται σε διαρκή διαπραγμάτευση με την εταιρεία! Η Δημοτική Αρχή, η σημερινή και οποιαδήποτε επόμενη, δικαιούται και πρέπει να γνωρίζει εκ των προτέρων, βάσει της επικείμενης σύμβασης, που θα συνοδεύεται και από το κύρος και την βαρύτητα του Ελληνικού Κράτους και του Ελληνικού Κοινοβουλίου, τα ακριβή αντισταθμιστικά οφέλη που έχει λαμβάνειν από την επενδύτρια εταιρεία. Αυτό αποτελεί όρο αναγκαίο και αδιαπραγμάτευτο για τη διασφάλιση της απόλυτης διαφάνειας που πρέπει να διέπει κάθε οικονομική σχέση μεταξύ του Δήμου και της επενδύτριας εταιρείας.

Εν κατακλείδι, επιτρέψτε μου να επισημάνω, ότι η ακρίβεια με την οποία θα αποτυπωθεί η υιοθέτηση των παραπάνω αιτημάτων και προτάσεών μας στο κείμενο της υπό διαπραγμάτευση σύμβασης και πάντα υπό την αίρεση της πλήρους ενημέρωσής μας για την τελική της μορφή, θα αποτελέσει και γνώμονα της αξιοπιστίας τόσο του Ελληνικού Δημοσίου, όσο και της Επενδύτριας Εταιρείας, έναντι της τοπικής κοινωνίας.