«ΑΠ.ΠΑΝΑΣ: ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΡΙΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΕ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ»

Ερώτηση κατέθεσε ο Βουλευτής Χαλκιδικής και Τομεάρχης Ανάπτυξης και Επενδύσεων του ΠΑ.ΣΟ.Κ.-Κινήματος Αλλαγής κ. Πάνας Απόστολος μαζί με τον Τομεάρχη Εργασίας του Κόμματος κ. Μουλκιώτης Γεώργιο προς τον Υπουργό Εργασίας με θέμα : «Προκηρύξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου σε φορείς του Δημοσίου, ΟΤΑ Α΄ & Β΄ βαθμού  και όρια ηλικίας».

Στην Ερώτησή του ο κ. Πάνας σημείωσε, πως μετά τις τελευταίες νομοθετικές μεταβολές που αφορούν τα ηλικιακά όρια συνταξιοδότησης, προκύπτουν διάφορα θέματα που δυσχεραίνουν  αρκετούς εργαζόμενους, που βρίσκονται σε φάση συνταξιοδότησης , για τη  θεμελίωση του συνταξιοδοτικού τους δικαιώματος.

Αποτέλεσμα της κατάστασης αυτής, σημειώνει ο κ. Πάνας, είναι πολίτες να μη μπορούν  να συμμετέχουν σε προκηρύξεις, στις οποίες δεν απαιτείται επαγγελματική εμπειρία ή εξειδίκευση στην απασχόληση, στερώντας τους έτσι το δικαίωμα των παροχών κοινωνικής ασφάλισης αλλά και την προοπτική συνταξιοδότησης.

Ο κ. Πάνας δήλωσε σχετικά : «Με την παρέμβασή μου αυτή προς τον Υπουργό Εργασίας ζητώ να προβεί σε άμεσες ενέργειες, ώστε να υπάρχει αντιστοίχιση των ορίων ηλικίας των προκηρύξεων με αυτά των συνταξιοδοτήσεων και να αντιμετωπιστούν νομοθετικά οι κοινωνικές ανισότητες που προκύπτουν από τον αποκλεισμό υποψηφίων από την συμμετοχή τους σε προκηρύξεις λόγω ορίων ηλικίας». 

Το ακριβές κείμενο της ΕΡΩΤΗΣΗΣ έχει ως εξής :

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ  τον  Υπουργό  Εργασίας  κ. Χατζηδάκη Κωνσταντίνο.

Θέμα: «Προκηρύξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου σε φορείς του Δημοσίου , ΟΤΑ Α΄ & Β΄ βαθμού  και όρια ηλικίας ».

Με αφορμή τις τελευταίες νομοθετικές μεταβολές που αφορούν τα ηλικιακά όρια συνταξιοδότησης, προκύπτουν διάφορα θέματα που δυσχεραίνουν  αρκετούς εργαζόμενους, που βρίσκονται σε φάση συνταξιοδότησης , για τη  θεμελίωση του συνταξιοδοτικού τους δικαιώματος.

Έτσι έχουμε εργαζόμενους οι οποίοι για διάφορους λόγους, δεν κατάφεραν να συμπληρώσουν τα απαιτούμενα έτη εργασίας και ασφάλισης (οικονομική κρίση, απολύσεις, πτωχεύσεις εταιρειών, κλείσιμο εταιρειών κ.α.), στους οποίους εκκρεμούν ελάχιστα έτη ή μήνες εργασίας για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού τους δικαιώματος .

Σε διάφορες προκηρύξεις για την κάλυψη εποχιακών αναγκών του Δημοσίου ή των ΟΤΑ α΄ & β΄ βαθμού, που αφορούν συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, τίθεται ως απαράβατος όρος, οι υποψήφιοι να μην υπερβαίνουν το 65ο έτος της ηλικίας τους.

Ως  άμεση συνέπεια αυτού είναι να έχουμε ανθρώπους οι οποίοι δεν μπορούν να συμμετέχουν στις ως άνω προκηρύξεις, στις οποίες δεν απαιτείται επαγγελματική εμπειρία ή εξειδίκευση στην απασχόληση, στερώντας τους έτσι το δικαίωμα των παροχών κοινωνικής ασφάλισης αλλά και την προοπτική συνταξιοδότησης.

Δεδομένου ότι με το νόμο 4336/2015 τα όρια ηλικίας αυξήθηκαν σταδιακά και ουσιαστικά ενοποιήθηκαν οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, με μεταβατικές διατάξεις που ίσχυαν έως 31-12-2021, με αποτέλεσμα το γενικό όριο ηλικίας για την συνταξιοδότηση να είναι το 67ο έτος της ηλικίας,

Δεδομένου ότι η διαφορετική μεταχείριση  υποψήφιων συμβασιούχων λόγω ηλικίας δημιουργεί θέματα κοινωνικών ανισοτήτων,

Δεδομένου ότι  οποιαδήποτε μεταβολή των ορίων ηλικίας των προκηρύξεων, μπορεί να καταδειχθεί ότι δικαιολογείται αντικειμενικά ως κατάλληλη και αναγκαία για την επίτευξη θεμιτού σκοπού,

Ερωτάσθε κ. Υπουργέ :

1. Σε ποιες άμεσες ενέργειες προτίθεστε να προβείτε ώστε να υπάρχει αντιστοίχιση των ορίων ηλικίας των προκηρύξεων με αυτά των συνταξιοδοτήσεων;

2. Σκοπεύετε να  επιληφθείτε άμεσα του θέματος για την αντιμετώπιση των κοινωνικών ανισοτήτων που προκύπτουν από τον αποκλεισμό υποψηφίων από την συμμετοχή τους σε προκηρύξεις λόγω ορίων ηλικίας; 

Oι ερωτώντες Βουλευτές

Πάνας Απόστολος