Απ. Πάνας: Το Υπουργείο Ναυτιλίας επανεξετάζει την αναβάθμιση του Β΄ Λιμενικού Τμήματος Ν. Μουδανιών σε Λιμεναρχείο

– Απάντηση σε ερώτηση του βουλευτή

Απάντηση στην Ερώτησή του με αριθμ. πρωτ.: 5240/17-05-2022 έλαβε ο  Βουλευτής Χαλκιδικής και Τομεάρχης Ανάπτυξης και Επενδύσεων του ΠΑ.ΣΟ.Κ-Κινήματος Αλλαγής κ. Πάνας Απόστολος στην οποία αιτήθηκε από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής την αναβάθμιση του Β’ Λιμενικού Τμήματος Ν. Μουδανιών που υπάγεται στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης σε Λιμεναρχείο.

Στην Απάντησή του ο Υπουργός αναφέρει στον κ. Πάνα, πως τίθενται συγκεκριμένες παράμετροι υπόψη του Συμβουλίου Επιτελικού Σχεδιασμού του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ), ώστε να εκδοθεί σχετική γνωμοδότηση, ενώ το Συμβούλιο Επιτελικού Σχεδιασμού του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., αποφάσισε την επανεξέταση του αιτήματος αναβάθμισης του Β΄ Λιμενικού Τμήματος του Κ.Λ. Θεσσαλονίκης με έδρα τα Νέα Μουδανιά σε Λιμεναρχείο.

Μάλιστα τονίζει προς τον Βουλευτή, πως η αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής βρίσκεται στο στάδιο της περαιτέρω εξέτασης του θέματος και συλλογής των απαραίτητων στοιχείων, τα οποία ακολούθως θα τεθούν υπόψη του Συμβουλίου Επιτελικού Σχεδιασμού.

Ο κ. Πάνας σημειώνει : «Στην Απάντησή του το Υπουργείο Ναυτιλίας αποδέχεται την πρότασή μου και δεσμεύεται να εξετάσει περαιτέρω το αίτημα για την αναβάθμιση του Β΄ Λιμενικού Τμήματος των Ν. Μουδανιών σε Λιμεναρχείο. Θα παρακολουθώ την εξέλιξη του ζητήματος, συμβάλλοντας στην ουσιαστική στήριξη των αναγκών της Χαλκιδικής και των πολιτών της».

Η ακριβής ΑΠΑΝΤΗΣΗ του Υπουργείου έχει ως εξής :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ     Πειραιάς, 10 Ιουνίου 2022

ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 1500.1/41524/2022/157

Δ/νση: Ακτή Βασιλειάδη

Ταχ. Κώδικας : 185 10 ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Τηλ. : 213 137 1464

Ε-mail : [email protected]

ΠΡΟΣ: τη Βουλή των Ελλήνων

Δ/νση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου Τμήμα Ερωτήσεων

Κοιν.: Βουλευτή κ. Α. Πάνα

Αριθ. σελίδων: Απάντηση (02)

Σύνολο (02)

ΘΕΜΑ:«Απάντηση της υπ’ αριθ. πρωτ. 5240/17-05-2022 Ερώτησης του Βουλευτή κ. Α. Πάνα».

Επί των διαλαμβανομένων στην εν θέματι Ερώτηση σας γνωρίζουμε ότι με τον ν.4150/2013 (Α΄102) τα Λιμενικά Τμήματα αναβαθμίσθηκαν σε Λιμενικές Αρχές. Συγκρατείται ότι, κατόπιν της έκδοσης του π.δ. 81/2014 (Α΄125), η καθ’ ύλην αρμοδιότητα των Λιμενικών Τμημάτων περιλαμβάνει πλέον όλες τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις για τις Λιμενικές Αρχές υπαγωγής τους, πλην συγκεκριμένων περιοριστικά αναφερομένων αρμοδιοτήτων. Σε ό,τι αφορά στο Β΄ Λιμενικό Τμήμα του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης με έδρα τα Νέα Μουδανιά, σημειώνεται ότι αυτό εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 4504/2017 (Α΄184) και στελεχώνεται όπως τα Κεντρικά Λιμεναρχεία, τα Λιμεναρχεία και οι Λιμενικοί Σταθμοί και για τον σκοπό αυτό έχει διακριτή οργανική σύνθεση. Επίσης, το ως άνω Λιμενικό Τμήμα αποτελεί Λιμενική Αρχή με διευρυμένες αρμοδιότητες.

Επισημαίνεται ότι η μετάταξη μιας Λιμενικής Αρχής αποτελεί απόφαση που λαμβάνει υπόψη πλέγμα παραμέτρων, όπως τη δυνατότητα στελέχωσής της με προσωπικό και ενίσχυσής της με μέσα, την ύπαρξη κατάλληλων κτηριακών υποδομών, τη δραστηριότητα στη συγκεκριμένη περιοχή βάσει στατιστικών στοιχείων, την απόσταση από όμορες Λιμενικές Αρχές, τον επιχειρησιακό σχεδιασμό στην ευρύτερη περιοχή αρμοδιότητας και την ύπαρξη τυχόν συναρμόδιων και λοιπών τοπικών/περιφερειακών Υπηρεσιών. Τα ως άνω στοιχεία τίθενται υπόψη του Συμβουλίου Επιτελικού Σχεδιασμού του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ), ώστε να εκδοθεί σχετική γνωμοδότηση, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 13 του π.δ. 13/2018 (Α΄ 26).

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, το Συμβούλιο Επιτελικού Σχεδιασμού του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., αποφάσισε την επανεξέταση του αιτήματος αναβάθμισης του Β΄ Λιμενικού Τμήματος του Κ.Λ. Θεσσαλονίκης με έδρα τα Νέα Μουδανιά σε Λιμεναρχείο. Στο πλαίσιο αυτό, η αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής βρίσκεται στο στάδιο της περαιτέρω εξέτασης του θέματος και συλλογής των απαραίτητων στοιχείων, τα οποία ακολούθως θα τεθούν υπόψη του Συμβουλίου Επιτελικού Σχεδιασμού.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ               ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ