Από το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο στο Λουξεμβούργο

Στις αρχές Οκτωβρίου 2023 εγκρίθηκε από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο το αίτημα του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διά των υπηρετούντων σε αυτό Ελλήνων δικαστών, για τον μακροχρόνιο δανεισμό τριών αρχαίων έργων αρμοδιότητας του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου.

Συγκεκριμένα, στην έδρα του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λουξεμβούργο θα εκτεθούν ένα χάλκινο δικαστικό πινάκιο (Αρ. ευρ. Χ 8060), μία χάλκινη δικαστική ψήφος (Αρ. ευρ. Χ12220) και μία μαρμάρινη ψηφισματική στήλη (Αρ. ευρ. Γ6587), για διάστημα πέντε ετών με δυνατότητα ανανέωσης.

Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης διατηρεί μια πλούσια συλλογή έργων τέχνης αντιπροσωπευτικών της πολιτιστικής κληρονομιάς των κρατών μελών, τα οποία προέρχονται στη συντριπτική πλειοψηφία τους από δάνεια, διαρκή ή προσωρινά, εκ μέρους των κυβερνήσεων των κρατών-μελών της Ε.Ε. Τα έργα αυτά εκτίθενται σε διάφορα σημεία του κτηριακού συγκροτήματος του θεσμικού οργάνου στο Λουξεμβούργο και είναι προσβάσιμα στο προσωπικό και στους πολυάριθμους επισκέπτες του, υπό αυστηρούς κανόνες ασφάλειας και τηρουμένων των όρων των δανειακών συμβάσεων που συνάπτονται μεταξύ του Δικαστηρίου και των αρμόδιων εθνικών φορέων.

Το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο συνδράμει στην προσπάθεια εμπλουτισμού της συλλογής αυτής με τον δανεισμό τριών αρχαίων έργων που φυλάσσονται στις αποθήκες του.

Το πρώτο αρχαίο έργο που θα εκτεθεί είναι ένα χάλκινο δικαστικό πινάκιο για την ανάδειξη δικαστή με κλήρωση. Προέρχεται από την Αθήνα και χρονολογείται μεταξύ 400-350 π.Χ. Φέρει εγχάρακτη δίστιχη επιγραφή με το όνομα, το πατρώνυμο και το δημοτικό του υποψήφιου δικαστή: ΜΕΙΔΩΝΙΔΗΣ:ΜΕΙΔΩ ΚΗΦΙΣΙΕΥΣ (Αρ. ευρ. Χ 8060).

Το δεύτερο έργο είναι μια χάλκινη δικαστική ψήφος, προερχόμενη από τη Δυτική Κλιτύ της Ακρόπολης των Αθηνών, που χρονολογείται τον 4ο αι. π.Χ. Ο κεντρικός άξονας είναι διάτρητος, δηλωτικός καταδικαστικής ψήφου σε κάποιο από τα δικαστήρια της Αθήνας. Στη μία πλευρά υπάρχει εγχάρακτη επιγραφή: ΨΗΦΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ. Στην άλλη πλευρά σε έγκοιλο τετράγωνο εγγράφεται το γράμμα Ζ (Αρ. ευρ. Χ 12220).

Τέλος, θα εκτεθεί μια ψηφισματική στήλη με ναόσχημη επίστεψη, από το Παναθηναϊκό Στάδιο της Αθήνας, που χρονολογείται μεταξύ 325-300 π.Χ. Στο τύμπανο του αετώματος, απεικονίζονται δύο ανάγλυφα φίδια εκατέρωθεν ασπιδίσκης. Στο επιστύλιο υπάρχει επιγραφή, ΘΕΟΚΩΜΟΣ ΤΟΙΣ ΘΕΟΙΣ. Στη βάση του ναΐσκου, ΘΕΟΙ. Μεταξύ των παραστάδων, σκηνή θυσίας και πομπή λατρευτών. Επιγραφή στοιχηδόν, της οποίας λείπει το κάτω τμήμα (Αρ. ευρ. Γ 6587).

naftemporiki.gr