Απομάκρυνση κυψελών (μελισσοσμήνη) από δασικούς-αγροτικούς δρόμους και αντιπυρικές ζώνες & απομάκρυνση ελαστικών στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Σιθωνίας

Σε συνέχεια του  υπ¨αριθμ.368595(8732)/24-05-2022 εγγράφου μας και σύμφωνα με το υπ. αριθμ. πρωτ. 262432/08-08-22 έγγραφο του Δασαρχείου Πολύγυρου  η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής ενημερώνει, όλους τους Μελισσοκόμους του Δήμου Σιθωνίας ότι :

α) Θα πρέπει να απομακρύνουν άμεσα τα μελισσοσμήνη τους από δασικούς αγροτικούς δρόμους και αντιπυρικές ζώνες στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Σιθωνίας καθώς στις θέσεις αυτές απαγορεύεται η τοποθέτησή τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν.6238/1934(ΦΕΚ265/Α/14-08-1934).

β) Να απομακρύνουν τις κυψέλες από τους δασικούς και αγροτικούς δρόμους προκειμένου αυτές να τοποθετηθούν σε θέσεις όπως προβλέπεται βάσει των ως άνω διατάξεων .

Σε αντίθετη περίπτωση το Δασαρχείο Πολυγύρου θα προβεί σε όλες τις νόμιμες ενέργειες .