Απόστολος Πάνας: Νέος υλικοτεχνικός εξοπλισμός στα σχολεία της Χαλκιδικής

Την εξασφάλιση της βέλτιστης δυνατής κάλυψης των υλικοτεχνικών και εξοπλιστικών αναγκών των σχολείων της Χαλκιδικής , μέσα από τον έγκαιρο προγραμματισμό από την Εταιρεία Κτιριακές Υποδομές ΑΕαναδεικνύει, ο Βουλευτής Χαλκιδικής Πάνας Απόστολος, έπειτα από αίτημα που είχαν υποβάλει τα σχολεία με βάση τις ανάγκες τους.

Έτσι για πέμπτη συνεχή χρονιά ενισχύθηκαν Σχολικές Μονάδες της Δευτεροβάθμιας και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χαλκιδικής με γραφεία, έδρες διδασκαλίας, πίνακες, θρανία, καθίσματα, παγκάκια, παιδαγωγικά παιχνίδια, μαθηματικής σκέψης, παιχνίδια συσχετισμού και εξέλιξης και κασετίνες παιδαγωγικού υλικού, μέσα από μια ουσιαστική συνεργασίαμε την Εταιρεία Κτιριακών Υποδομών.

Ο κ. Πάνας  ανέφερε σχετικά :«Ο εξοπλισμός των σχολείων της Χαλκιδικής ανανεώνεται για πέμπτη συνεχή χρονιά.Η ενίσχυση της παιδείας και η βελτίωση των σχολικών υποδομών της Χαλκιδικής, αποτελεί προτεραιότητα για μένα. Γι’ αυτό και από την πρώτη στιγμή υποστήριξα το αίτημα των σχολείων της Χαλκιδικής, προς την Εταιρεία Κτιριακές Υποδομές.

Ιδιαίτερα ικανοποιημένος που η συνεργασία μου με όλους τους εμπλεκομένουςφορείς, έχει αποτέλεσμα. Η προσπάθεια συνεχίζεται γιανα καλυφθούν οι ανάγκες σε εξοπλισμό των σχολείων μας, στηρίζοντας στην πράξη τα παιδιά και τους εκπαιδευτικούς μας».