Απόσυρση διάταξης για το επιτελικό κράτος ζητά ο Δικηγορικός Σύλλογος

Απαράδεκτη χαρακτηρίζει ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών διάταξη του νομοσχεδίου για το επιτελικό κράτος που αφορά τους έμμισθους δικηγόρους που υπηρετούν σε καταργούμενους φορείς, ζητώντας την απόσυρσή της.

Αναλυτικά, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΔΣΑ αναφέρει τέσσερις λόγους για τους οποίους  ζητεί την απόσυρση της διάταξης (άρθρο 117 του νομοσχεδίου που έχει ήδη κατατεθεί στην Βουλή):

• Είναι απολύτως άνιση και άδικη η πρόβλεψη λύσης των συμβάσεων των εμμίσθων δικηγόρων που υπηρετούν στους καταργούμενους φορείς, των οποίων οι αρμοδιότητες μεταφέρονται και εντάσσονται στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, όταν για το λοιπό προσωπικό προβλέπεται η μεταφορά αυτού στην ιδρυόμενη αρχή.

• Είναι αντίθετες στα άρθρα 42 επ. του Κώδικα Δικηγόρων οι προβλέψεις για λύση των συμβάσεων των εμμίσθων δικηγόρων χωρίς καταβολή της νομίμου αποζημιώσεως.

• Είναι αντίθετες στις διατάξεις των άρθρων 139 επ. του Κώδικα Δικηγόρων οι προβλέψεις για παραπομπή των εμμίσθων δικηγόρων σε Πειθαρχικό Όργανο, έτερο του προβλεπομένου στον Κώδικα Δικηγόρων.

• Είναι αντίθετη στον Κώδικα Δικηγόρων (ιδίως άρθρο 5 περ. γ’ και ε’) η προβλεπόμενη υποχρέωση των εμμίσθων δικηγόρων να συλλέγουν και να παραδίδουν στοιχεία από υποθέσεις που άλλοι συνάδελφοί τους έχουν χειριστεί.

Πηγή: naftemporiki.gr