Αποτελέσματα του 10ου κύματος του Βαρόμετρου της Οικονομίας της Χαλκιδικής, της δίμηνης έρευνας του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής,  που καταγράφει την πορεία της τοπικής οικονομίας

Οκτώβριος – Νοέμβριος  2023

Το Επιμελητήριο Χαλκιδικής στο πλαίσιο στήριξης των επαγγελματιών μελών του,  διεξάγει τη δίμηνη έρευνα  Βαρόμετρο της Οικονομίας της Χαλκιδικής, προκειμένου να καταγραφούν οι απόψεις και τα προβλήματα των επιχειρηματιών της περιοχής και να γίνουν οι απαραίτητες παρεμβάσεις και κινήσεις, όπου κρίνεται απαραίτητο.

Περαιτέρω υποχώρηση και αρνητικό πρόσημο για το δείκτη οικονομικής συγκυρίας των επιχειρήσεων της Χαλκιδικής, μετά την ολοκλήρωση της καλοκαιρινής σεζόν.

Στο -1,2 % ο δείκτης οικονομικής συγκυρίας για τις επιχειρήσεις της Χαλκιδικής, από +1,1% του προηγούμενου κύματος.  Παραμένει ωστόσο σημαντικά υψηλότερος σε σύγκριση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα Οκτωβρίου Νοεμβρίου 2022, που ήταν στ -4,3%.

Καλή η κατάσταση των επιχειρήσεων για μόλις 12% από αυτές.

Υποχωρεί στο 12% από 24% στο προηγούμενο κύμα, το ποσοστό αυτών, που κρίνουν καλή την κατάσταση των επιχειρήσεών τους. 35% την κρίνει ικανοποιητική, 40% μέτρια και 13% κακή, που παραμένει στο ίδιο ακριβώς επίπεδο με το προηγούμενο κύμα

50-50 η αύξηση και διατήρηση του τζίρου στα ίδια επίπεδα με την υποχώρηση αυτού.

15% είναι το ποσοστό των επιχειρήσεων,  που δηλώνει αύξηση του τζίρου, 35% ότι παρέμεινε σταθερός, ενώ 50% δηλώνει ότι μειώθηκε.

Προσλαμβάνουν νέο και διατηρούν το υπάρχον προσωπικό οι περισσότερες επιχειρήσεις της Χαλκιδικής.

60% των επιχειρήσεων δηλώνει ότι θα διατηρήσει το υπάρχον προσωπικό, 20%  ότι θα προσλάβει νέο, ενώ 20% είναι το ποσοστό που δηλώνει ότι θα προβεί σε απολύσεις, σημαντικά αυξημένο σε σύγκριση με το 8% του προηγούμενου κύματος.

Παραμένει σταθερά υψηλότερη η εκτίμηση για καλύτερα ή τα ίδια αποτελέσματα, σε σύγκριση με αυτούς που αναμένουν χειρότερα αποτελέσματα

Χωρίς ιδιαίτερη μεταβολή τα ποσοστά σε σύγκριση με το προηγούμενο κύμα, καθώς το 20% δηλώνει ότι περιμένει καλύτερα οικονομικά αποτελέσματα τους επόμενους έξι μήνες, 45%, αναμένει τα ίδια, ενώ στο 35% από το 30% του προηγούμενου κύματος, έχει ανέβει το ποσοστό αυτών που εκτιμούν ότι, τα αποτελέσματα  της επιχείρησής του θα είναι χειρότερα.

7 στους 10 πιστεύουν ότι οι ελεύθεροι επαγγελματίες συχνά έως πολύ συχνά φοροδιαφεύγουν.

Συντριπτικό το ποσοστό, 70% αυτών, που πιστεύουν ότι οι ελεύθεροι επαγγελματίες συχνά έως πολύ συχνά φοροδιαφεύγουν, σε σύγκριση με το 30%, που δηλώνουν το αντίθετο.

8 στους 10 εκτιμούν ότι το νέο φορολογικό νομοσχέδιο δεν θα συμβάλλει στην αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής.

80% των επιχειρηματιών της Χαλκιδικής δηλώνουν ότι τον νέο φορολογικό νομοσχέδιο δεν θα συμβάλλει στην αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, σε σύγκριση με το 20% που πιστεύει ότι θα φέρει αποτελέσματα.

Οι υψηλοί φορολογικοί συντελεστές συντελούν στην φοροδιαφυγή εκτιμά το 71% των επιχειρηματιών της Χαλκιδικής

71% δηλώνουν ως αιτία της φοροδιαφυγής, τους υψηλούς φορολογικούς συντελεστές, 12%, τον περίπλοκο φορολογικό κώδικα και 17%, τους ανεπαρκείς φορολογικούς ελέγχους.

Προσφορά φορολογικών κινήτρων, είναι το μέτρο, που θα περιορίσει τη φοροδιαφυγή, πιστεύουν οι επιχειρηματίες της Χαλκιδικής. 

Προσφορά φορολογικών κινήτρων για την τήρηση του νόμου, είναι το μέτρο, που πιστεύει το 75% των επιχειρηματιών της Χαλκιδικής, το οποίο θα περιορίσει τη φοροδιαφυγή.  Η ενίσχυση των φορολογικών ελέγχων είναι το μέτρο, που πιστεύει ότι θα βοηθήσει το 15% και η εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση το 10%.

Την έρευνα διεξήγαγε η εταιρεία Interview, κατά τους μήνες Οκτώβριο-Νοέμβριο 2023. Το δείγμα αποτελείται από 355 επιχειρήσεις διαφόρων μεγεθών, μέλη του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής, η συμμετοχή των οποίων είναι προαιρετική.

Το link με τα αποτελέσματα της έρευνας και τα σχετικά γραφήματα βρίσκονται αναρτημένα στον ιστότοπο του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής (www.epihal.gr).