Χαλκιδική: Αντιπλημμυρικά έργα με €347.200 στο ρέμα Διονυσίου

Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας, τα οποία θα διαρκέσουν για 12 μήνες θα πραγματοποιηθούν στη Χαλκιδική και συγκεκριμένα στο ρέμα Διονυσίου.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του δήμου Νέας Προποντίδας, «με την υπ’ αρ. πρωτ. 9517/29-12-2016 (ΑΔΑ: Ω5ΙΕ7ΛΛ-Ξ4Κ) απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, εντάχθηκε η Πράξη «Αντιπλημμυρική προστασία ρέματος Τ.Κ. Διονυσίου» συνολικού προϋπολογισμού 347.200,00€.

» Στο εν θέματι έργο προβλέπεται η κατασκευή δεκαεπτά (17) αναβαθμών από άοπλο σκυρόδεμα και τεσσάρων (4) καταβαθμών με συρματοκιβώτια κατά μήκος του ρέματος Διονυσίου, από το όριο της επέκτασης Παραλίας Διονυσίου μέχρι το όριο της εισόδου προς τα ανάντι στον οικισμό της Πορταριάς. Η διάρκεια κατασκευής του θα είναι 12 μήνες.

» Η διαδικασία ανάδειξης αναδόχου του έργου αναμένεται να ολοκληρωθεί αρχές φθινοπώρου καθώς μετά την δημοπρασία που έλαβε χώρα στις 09/05/2017 έχει αναδειχθεί προσωρινός ανάδοχος η εταιρεία CANDIA ERGA ΑΤΕ η οποία προσέφερε έκπτωση 56,33%, ήτοι συνολική προσφερόμενη τιμή 122.264,98€ (χωρίς ΦΠΑ)».