Χαλκιδική: Θωρακίζεται από τις πλημμύρες η περιοχή του ρέματος Διονυσίου

Έργα για την αντιπλημμυρική προστασία στην περιοχή του ρέματος Τ.Κ. Διονυσίου βρίσκονται σε εξέλιξη στο δήμο Ν. Προποντίδας της Χαλκιδικής. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του δήμου, τα έργα, προϋπολογισμού €151.608,57, πραγματοποιούνται κατά μήκος του ρέματος Διονυσίου, από το όριο της επέκτασης Παραλίας Διονυσίου μέχρι το όριο της εισόδου προς τα ανάντη στον οικισμό της Πορταριάς του δήμου Ν. Προποντίδας.

Το ουσιαστικό πρόβλημα που αντιμετωπίζεται είναι η άρση των πλημμυρικών φαινομένων εξαιτίας της διάβρωσης του εδάφους και των εναποθέσεων που προκαλούνται. Οι εργασίες που θα γίνουν κατά μήκος του ρέματος αφορούν σε καθαρισμό του ρέματος από τα αυτοφυή φυτά με κοπή τους, σε εξομάλυνση και αναδιαμόρφωση του πυθμένα και σε διαμόρφωση δεκαεπτά (17) αναβαθμών από άοπλο σκυρόδεμα και τεσσάρων (4) καταβαθμών με συρματοκιβώτια.

Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η βέλτιστη λειτουργία του ρέματος και προστατεύεται η θαλάσσια περιοχή στην θέση εκβολής από τις δυσμενείς επιπτώσεις μετά από περιόδους έντονων βροχοπτώσεων, σημειώνεται στην ανακοίνωση.