Διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος σε περιοχές της Κασσάνδρας Την Παρασκευή 29 Νοεμβρίου

Óôéãìéüôõðï ìáðü ôçí ÃåíéêÞ óõíÝëåõóç ôùí ìåôü÷ùí ôçò ÄÅÇ, ÐÝìðôç 27 Éïõíßïõ 2019 (EUROKINISSI/ÃÉÁÍÍÇÓ ÐÁÍÁÃÏÐÏÕËÏÓ)

Διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος για ενίσχυση, βελτίωση και συντήρηση των δικτύων ηλεκτροδότησης και εφόσον το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες, θα σημειωθεί την Παρασκευή 29 Νοεμβρίου σε περιοχές του Δήμου Κασσάνδρας, στη Χαλκιδική. Ειδικότερα:

από τις 08:45 έως τις 09:45: σε Μόλα Καλύβα, Νέα Σκιώνη (σε όλο το χωριό), Λουτρά Αγίας Παρασκευής και είσοδο χωριού Αγίας Παρασκευής.

από τις 12:30 έως τις 13:30: Περιοχή έξω από τη Νέα Σκιώνη προς οικισμό Αγίου Ιωάννη.

“Αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα, το ρεύμα θα ξαναδοθεί πριν από τον χρόνο λήξης που αναφέρεται πιο πάνω. Έτσι για λόγους ασφάλειας, ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η προσέγγιση σε αγωγούς ή άλλα στοιχεία του δικτύου, ακόμα και αν βρίσκονται στο έδαφος, γιατί υπάρχει κίνδυνος ατυχήματος. Όσοι έχουν ηλεκτρικούς κινητήρες πρέπει, μετά τη διακοπή, να τους ελέγξουν αν περιστρέφονται όπως πριν”, τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση.