Διανομή προϊόντων προσωπικής υγιεινής σε ωφελούμενους του προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής» του ΤΕΒΑ του Δήμου Ν. Προποντίδας

Ο Δήμος Ν. Προποντίδας στις 9 και 10 Μαΐου 2017 προχώρησε στη διανομή προϊόντων Βασικών Υλικών Συνδρομής (ΒΥΣ), στους δικαιούχους του προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής» του ΤΕΒΑ (Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για Απόρους). Συγκεκριμένα οι δικαιούχοι παρέλαβαν είδη προσωπικής υγιεινής και βρεφικά.

Η διανομή πραγματοποιήθηκε ανά Δημοτική Ενότητα και διατέθηκαν προϊόντα σε 666 δικαιούχους του προγράμματος του Δήμου Ν. Προποντίδας.

Μετά την παρέλευση 3ων ημερών τα προϊόντα, αποσύρθηκαν και διατέθηκαν σε δικαιούχους του κοινωνικού παντοπωλείου του Δήμου.