ΔΙΕΚ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ- Νέες ειδικότητες ακαδημαϊκό έτος 2023-24

Οι ειδικότητες του ΔΙΕΚ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ που θα λειτουργήσουν το ακαδημαϊκό έτος 2023-24 είναι οι παρακάτω:

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΩΝ

ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ

ΒΟΗΘΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ ΠΡΩΙΜΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ.

Επιπρόσθετα από τις παραπάνω ειδικότητες που εγκρίθηκαν, η Διεύθυνση του ΔΙΕΚ Πολυγύρου έχει προτείνει ακόμη (και αναμένει έγκριση ή όχι) τις παρακάτω ειδικότητες:

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΥΜΕΣΑ

/ WEB DESIGNER- DEVELOPER/VIDEO GAMES)

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΟΔΟΣ

ΦΥΛΑΚΑΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ