Δήμος Κασσάνδρας: Στόχος η πολιτιστική αναγέννηση

Μελετώντας το επιχειρησιακό σχέδιο του Δήμου Κασσάνδρας εντοπίσαμε κάποια σημεία τα οποία εφόσον υλοποιηθούν θα ενδυναμώσουν τον Δήμο στο πολιτιστικό και τουριστικό πεδίο.

Ο Δήμος Κασσάνδρας έχει καταρτίσει ένα επιχειρησιακό πλάνο δράσης για την επόμενη διετία που χαρακτηρίζεται αρκετά φιλόδοξο, που αναμένεται εφόσον υλοποιηθούν όλοι οι άξονες τους ή τουλάχιστον οι βασικοί, να αποτελέσει «διαβατήριο» για περισσότερες αφίξεις τουριστών. Εμείς επικεντρωθήκαμε σε 2 τομείς δράσης, τον Πολιτισμό και τον Τουρισμό. Στο μεν πρώτο διότι ο ίδιος ο Δήμος παραδέχεται κενά και ελλείψεις και στο δεύτερο διότι αποτελεί την ατμομηχανή ανάπτυξης διαχρονικά της περιοχής.

Οι βασικές ενέργειες τοπικής ανάπτυξης και άμβλυνσης των προβλημάτων που υφίσταται ο πολιτισμός στην περιοχή του Δήμου Κασσάνδρας και οι οποίες προτείνονται στο παρόν επιχειρησιακό πρόγραμμα είναι οι εξής:

Κατασκευή υποδομών για δραστηριότητες πολιτιστικού ενδιαφέροντος, όπως αίθουσες για εκθέσεις, θεατρικές χορευτικές παραστάσεις, λαογραφικά μουσεία, κα)

Ενίσχυση πολιτιστικών συλλόγων και φορέων της περιοχής.

Ανάδειξη προσβασιμότητας Αρχαιολογικών χώρων και μνημείων

Μελέτη και κατασκευή νέου Πολιτιστικού Κέντρου.

Ενοποίηση – Σήμανση επισκέψιμων Αρχαιολογικών Χώρων, Μνημείων και Μουσείων.

Εκπόνηση Master Plan για την προώθηση των τοπικών προϊόντων.

Εκπόνηση Master Plan με τίτλο Μάρκετινγκ του Τόπου και δράσεις προώθησης της πολιτιστικής ταυτότητας της περιοχής.

Ανάπτυξη μηχανισμού άντλησης χορηγιών.

Ανάπτυξη συνεργασιών με Υπουργείο Πολιτισμού, Αρχαιολογικές Υπηρεσίες, ΝΠΙΔ, ΝΠΔΔ

Ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ των συλλόγων, ανάδειξη του ρόλου της ΚΕΔΗΚ και συνεργασία με φορείς του εξωτερικού

Ανάπτυξη δράσεων προώθησης των τοπικών χαρακτηριστικών στοιχείων της τοπικής αγοράς

Παράλληλα και στον τομέα του τουρισμού το διετές επιχειρησιακό σχέδιο προβλέπει δράσεις σημαντικές με σκοπό την ενίσχυση του brand name δράσεις εξωστρέφειας αλλά και υποδομών. Στεκόμαστε και στο σημείο που αναφέρει το σχέδιο την πρόσληψη πτυχιούχων ξεναγών καθώς είναι ένας τομέας που κάθε τουριστικός δήμος οφείλει να οργανώσει στην εντέλεια.

Τα βασικά σημεία ακολουθούν:

Εκπόνηση ειδικής μελέτης τουριστικής αξιοποίησης των δυνατοτήτων που προσφέρονται στον τομέα τουρισμού – αναψυχής, με τη χωροθέτηση ζώνης κοινόχρηστων χώρων και αναψυχής σε όλο το μήκος της παραλιακής ζώνης

Δημιουργία υποδομών πληροφόρησης των επισκεπτών (τουριστικά περίπτερα, χάρτες, σήμανση, τουριστικοί οδηγοί, κλπ)

Ψηφιοποίηση των μνημείων του Δήμου για την ενίσχυση του τουρισμού

Συμμετοχή σε εθνικές και διεθνείς εκθέσεις τουρισμού

Ανάπτυξη συνεργασιών με ελληνικά και διεθνή τουριστικά γραφεία, με προξενεία

Υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης υποδομών και αξιοποίησης των δημοτικών ακινήτων με σκοπό την προώθηση του τουρισμού μέσω ΣΔΙΤ

Δημιουργία συντονιστικού οργάνου, επιτελικού χαρακτήρα για τη διαχείριση του τομέα του τουρισμού με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων.

Πρόσληψη πτυχιούχων ξεναγών για την προώθηση και προβολή του Δήμου και ιδιαίτερα εκείνων των στοιχείων / σημείων που μπορεί να αποτελέσουν πόλο έλξης επισκεπτών/

in.gr