Δωρεάν εξετάσεις πιστοποίησης στην Ορθολογική Χρήση Γεωργικών Φαρμάκων

Το Κέντρο “ΔΗΜΗΤΡΑ” Αγίου Μάμαντος θα πραγματοποιήσει δωρεάν εξετάσεις πιστοποίησης στην Ορθολογική Χρήση Γεωργικών Φαρμάκων στις 27 και 28 Αυγούστου 2020.

Οι χρήστες γεωργικών φαρμάκων που δεν έχουν αποκτήσει το πιστοποιητικό Ορθολογικής Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων ή όσοι των οποίων το πιστοποιητικό έχει λήξει και ενδιαφέρονται να πάρουν μέρος στις επόμενες εξετάσεις για να το αποκτήσουν,  μπορούν να επικοινωνήσουν με το Κέντρο “ΔΗΜΗΤΡΑ” Αγίου Μάμαντος ως και 18 Αυγούστου 2020, ημέρα Τρίτη.

Το παράβολο οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να το προμηθευτούν μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας www.gsis.gr ή από το Κ.Ε.Π. της περιοχής τους (κωδικός παράβολου : 5936 –  ποσό : 25,00 ευρώ) και να το εξοφλήσουν σε οποιαδήποτε τράπεζα.

Περισσότερες πληροφορίες :

Τηλ. 23730 91 423.

E-mail: [email protected]