Δωρεάν μεταφορά πολιτών για εξετάσεις σε Κέντρο Υγείας από τον Δήμο Σιθωνίας

Ο Δήμος Σιθωνίας ενημερώνει τους κατοίκους της Δημοτικής Ενότητας Τορώνης σχετικά με πρόγραμμα μέσω του οποίου πολίτες της περιοχής μπορούν να μεταφέρονται δωρεάν στο Κέντρο Υγείας Αγίου Νικολάου για εξετάσεις.

Αναλυτικά η ανακοίνωση που αφορά την Δημοτική Ενότητα Τορώνης:

Τρίμηνο πρόγραμμα του Δήμου Σιθωνίας για την δωρεά μεταφορά πολιτών στο Κέντρο Υγείας Αγίου Νικολάου για εξετάσεις!

Ακολουθούν αναλυτικά οι ημερομηνίες:

28 Μαρτίου 2024

11 Απριλίου 2024

24 Απριλίου 2024

16 Μαΐου 2024

30 Μαΐου 2024

Το λεωφορείο θα ξεκινάει στις 9:00π.μ. από την Κοινότητα Συκιάς και θα εξυπηρετεί και την Κοινότητα της Σάρτης.

Οι πολίτες παρακαλούνται για την καλύτερη εξυπηρέτηση τους να έχουν μαζί τους τα παραπεμπτικά για μικροβιολογικές και ακτινολογικές εξετάσεις από τους αγροτικούς Ιατρούς της περιοχής τους.

Ο προγραμματισμός των μετακινήσεων θα γίνεται ανα τρίμηνο από την διεύθυνση του Κ.Υ Αγίου Νικολάου.