ΕK: 500 εκατ. ευρώ για εκπαίδευση σε παιδιά πρόσφυγες

Το ΕΚ ενέκρινε πρόταση για τη συνέχιση της πληρωμής των μισθών σε 5.000 και πλέον εκπαιδευτικούς που διδάσκουν  300.000 και πλέον παιδιά πρόσφυγες στην Τουρκία.

Προσχέδιο τροποποιητικού προϋπολογισμού ενέκρινε η ολομέλεια του ΕΚ την Τετάρτη προκειμένου να καλυφθεί η πρώτη πληρωμή ύψους €500 εκατ. – μη συμπεριλαμβανομένων €50 εκατ. που ήδη έχουν προβλεφθεί στον προϋπολογισμό που υπάγεται στον τομέα της Ανθρωπιστικής Βοήθειας, μέρος των €3 δισ. που αποτελούν επέκταση της διευκόλυνσης για τους πρόσφυγες στην Τουρκία – για να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη συνέχιση της εκπαίδευσης σε παιδιά πρόσφυγες στην Τουρκία.

Ωστόσο, το EK υπογραμμίζει ότι δεν έχουν έως τώρα ξεκινήσει οι διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο σχετικά με την επέκταση της χρηματοδότησης ύψους 3 δισ. ευρώ και ότι η παρούσα εκταμίευση ύψους 500 εκατ. ευρώ από τον προϋπολογισμό της ΕΕ «δεν δεσμεύει τη θέση του ΕΚ σχετικά με το υπόλοιπο χρηματοδότησης της δεύτερης δόσης για τον Μηχανισμό για τους πρόσφυγες στην Τουρκία». Οι ευρωβουλευτές αποδοκιμάζουν έντονα τη μη συμμετοχή τους στην έγκριση των αποφάσεων σχετικά με τη σύσταση και την επέκταση του Μηχανισμού για τους πρόσφυγες στην Τουρκία, γεγονός που έρχεται σε αντίθεση με τον ρόλο του ΕΚ ως αρμόδιας αρχής για την έγκριση χρηματοδότησης για τον εν λόγω Μηχανισμό από τον προϋπολογισμό της Ένωσης.

Το σχέδιο έκθεσης του εισηγητή Siegfried Muresan (ΕΛΚ, Ρουμανία), όπου συνιστάται η έγκριση του τροποποιητικού προϋπολογισμού, υπερψηφίστηκε με 548 ψήφους υπέρ, 70 κατά και 61 αποχές.

 

Συμπληρωματικές πληροφορίες

Ο Μηχανισμός για τους πρόσφυγες στην Τουρκία («FRT») δημιουργήθηκε στις 24 Νοεμβρίου 2015 και μέσω αυτού συντονίζεται η παροχή βοήθειας από την ΕΕ στους πρόσφυγες στην Τουρκία. Η χρηματοδότηση του Μηχανισμού από τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό και με πρόσθετες συνεισφορές από τα κράτη μέλη, ανήλθε για τα έτη 2016-2017 στα 3 δισ. ευρώ. Επεκτάθηκε με πρόσθετη χρηματοδότηση 3 δισ. ευρώ στις 14 Μαρτίου 2018 για τα έτη 2018-2019.

error: Content is protected !!