Έκκληση για ορθολογική χρήση του νερού στο Δήμο Ν.Προποντίδας

Ο Δήμος Ν. Προποντίδας καλεί τους καταναλωτές να αποφεύγουν την άσκοπη κατανάλωση πόσιμου νερού, προκειμένου να μην υπάρχουν προβλήματα στην επάρκειά του.

Υπενθυμίζει δε, ότι το νερό προορίζεται μόνο για ύδρευση και απαγορεύεται η χρήση του για άρδευση, πότισμα δένδρων, κηπευτικών, πλύσιμο αυτοκινήτων, αυλών κ.λ.π., η οποία στερεί το νερό από άλλους δημότες.

“Πρέπει όλοι σαν καταναλωτές να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί στη διαχείρισή του. Η άσκοπη κατανάλωσή του οδηγεί σε διακοπές υδροδότησης, ειδικά σε περιοχές που βρίσκονται σε υψόμετρο, γιατί δεν επαρκεί η ποσότητα νερού” σημειώνει σε ανακοίνωσή του ο Δήμος.