Ελεγκτικό Συνέδριο: Οι συντάξεις των δικαστών επανέρχονται σε επίπεδα προ 2012

Η απόφαση αυτή θα επηρεάσει μόνο τους συγκεκριμένους προσφεύγοντες στο Ελεγκτικό Συνέδριο

Την επάνοδο των συντάξεων των δικαστικών λειτουργών στα επίπεδα που ίσχυαν προ του 2012, δρομολογεί απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η οποία συντάσσεται με την τελευταία κρίση του Μισθοδικειου για τον επανακαθορισμό του ύψους των συντάξιμων αποδοχών των δικαστών.

Με βάση την απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η οποία με συντριπτική πλειοψηφία (28-3) δικαιώνει τους συνταξιούχους δικαστές που προσέφυγαν, οι συντάξεις τους θα πρέπει να επιστρέψουν στο παλιότερο καθεστώς καθώς η σχετική ρύθμιση του νόμου Κατρουγκαλου που μείωνε δραματικά τις συντάξιμες αποδοχές τους έχει κριθεί αντισυνταγματική τόσο από το Μισθοδικείο όσο και το Ελεγκτικό Συνέδριο

Ωστόσο, η απόφαση θα επηρεάσει μόνο τους συγκεκριμένους προσφεύγοντες στο Ελεγκτικό Συνέδριο, ενώ για τους υπόλοιπους, θα πρέπει να αποφασιστεί από την κυβέρνηση τι μέλλει γενέσθαι καθώς η καταβολή της αναδρομικής διαφοράς έχει δημοσιονομικό κόστος.

Πάντως, η μειοψηφία των τριών μελών της Ολομέλειας του ΕΣ, επισήμανε ότι πρέπει να δοθεί στην Κυβέρνηση ο απαιτούμενος χρόνος προσαρμογής προς την επίμαχη απόφαση.

Όπως επισημαίνει στο Ε.Σ. σε ανάρτησή του «σε υποθέσεις συνταξιούχων δικαστικών λειτουργών το Ελεγκτικό Συνέδριο υποχρεούται να σέβεται τις επί νομικών ζητημάτων κρίσεις του ειδικού κατά το άρθρο 88 παρ. 2 του Συντάγματος Δικαστηρίου (Μισθοδικείου), που έχει τη σχετική πρωτογενή εκ του Συντάγματος δικαιοδοσία».

Ακόμα, αναφέρει το Ε.Σ. ότι «η εκ του άρθρου 88 παρ. 2 του Συντάγματος υποχρέωση για παροχή πλήρους δικαστικής προστασίας από την προσβολή των συνταξιοδοτικής φύσης δικαιωμάτων των δικαστικών λειτουργών και η εντεύθεν διασφάλιση της πρακτικής αποτελεσματικότητας του δικαιώματος του οποίου η προσβολή διαγνώστηκε με απόφαση του ειδικού Δικαστηρίου, επιβάλλει όπως η συνταξιοδοτική Διοίκηση, μετά τη δικαστική διάγνωση της αντισυνταγματικότητας μειώσεων σε σύνταξη δικαστικού λειτουργού, προβεί, εφ’ όσον τούτο ζητηθεί και ανεξαρτήτως αν η απόφαση του εν λόγω Δικαστηρίου αφορούσε στον ίδιο τον αιτούντα, σε νέο, σύμφωνο με το Σύνταγμα, υπολογισμό της σύνταξης, εκδίδοντας νέα εκτελεστή διοικητική πράξη· τυχόν δε άρνηση να ενεργήσει σχετικώς αποτελεί απορριπτική εκτελεστή διοικητική πράξη που προσβάλλεται με έφεση ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου».

Πηγή: ΕΡΤ