Ελληνικός Χρυσός: Παράταση 60 ημερών για τη διαιτησία στο Στρατώνι

Στις 6 Απριλίου του 2018 αναμένεται να λήξει τελικά η περίοδος της διαιτησίας, σε σχέση με την τεχνική μελέτη της μονάδας μεταλλουργίας της “Ελληνικός Χρυσός” στην περιοχή του Μαδέμ Λάκκου στο Στρατώνι Χαλκιδικής, καθώς ύστερα από αίτημα της διαιτητικής επιτροπής, η διαδικασία πήρε παράταση κατά 60 ημέρες.

Την παράταση γνωστοποιεί η καναδική Eldorado Gold Corporation (“Eldorado”) με σημερινή ανακοίνωσή της, υπενθυμίζοντας ότι η περίοδος διαιτησίας είχε προσδιοριστεί αρχικά σε 90 ημέρες και τελικά παρατείνεται κατά 60 ημέρες.

Η εγχώρια αυτή διαιτησία, υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση, αφορά στη διαδικασία που κινήθηκε από τα υπουργεία Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας κατά της θυγατρικής της Eldorado, «Ελληνικός Χρυσός Α.Ε.», ενώ η παράταση προέκυψε κατόπιν αιτήματος της διαιτητικής επιτροπής και σε συμφωνία με την εταιρεία και τα αρμόδια υπουργεία.

“Η εταιρεία διατηρεί την πεποίθηση ότι η τρέχουσα διαιτητική διαδικασία θα καταδείξει την προσήλωσή της στο ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο. Πιστεύει ότι, μέσω του ανοιχτού διαλόγου, τα δύο μέρη θα καταλήξουν σε μια αμοιβαία αποδεκτή λύση, ώστε να καταστεί δυνατή η πλήρης και αποτελεσματική ανάπτυξη των μεταλλευτικών της δραστηριοτήτων, στα Μεταλλεία Κασσάνδρας στην Χαλκιδική” υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση.

Η εταιρεία υπενθυμίζει ακόμη παλαιότερη ανακοίνωσή της, σύμφωνα με την οποία η “Ελληνικός Χρυσός” είχε λάβει στις 15 Σεπτεμβρίου επίσημη ειδοποίηση από τα δύο υπουργεία για την έναρξη της διαιτησίας. “Η ειδοποίηση της διαιτησίας αναφέρει ότι η Τεχνική Μελέτη Μονάδας Μεταλλουργίας στην περιοχή του Μαδέμ Λάκκου Στρατωνίου, για την επεξεργασία των συμπυκνωμάτων της Ολυμπιάδας και των Σκουριών, που υποβλήθηκε τον Δεκέμβριο του 2014, είναι μη πλήρης και συνεπώς παραβιάζει τη Σύμβαση Μεταβίβασης και τους περιβαλλοντικούς όρους του έργου.

Η εταιρεία είναι απολύτως πεπεισμένη ότι η εν λόγω τεχνική μελέτη είναι πλήρως τεκμηριωμένη και σύμφωνη με τη σύμβαση μεταβίβασης, το επιχειρηματικό σχέδιο και τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους του έργου” τονιζόταν.-