ΕΛΣΤΑΤ: Ανοδικά οι δείκτες απασχόλησης, ωρών εργασίας, αμοιβών

Ανοδικά κινήθηκαν το β’ τρίμηνο εφέτος οι δείκτες της απασχόλησης, των ωρών εργασίας και των αμοιβών στη συντριπτική πλειονότητα των βασικών τομέων της οικονομίας, όπως ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ.

Ειδικότερα, στα ορυχεία και λατομεία η απασχόληση μειώθηκε 0,3% και οι ώρες εργασίας και οι αμοιβές αυξήθηκαν 3,7% και 18,1%, αντίστοιχα.

Στη μεταποίηση αυξήθηκαν 2,4% η απασχόληση, 4,3% οι ώρες εργασίας και 5,1% οι αμοιβές.

Στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αεριού, ατμού και κλιματισμού αυξήθηκαν 1,8% η απασχόληση και 6,3% οι ώρες εργασίας και μειώθηκαν 10,4% οι αμοιβές.

Στην παροχή νερού, επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση απόβλητων και δραστηριότητες εξυγίανσης μειώθηκε 3,3% η απασχόληση και αυξήθηκαν 16,7% οι ώρες εργασίας και 22,6% οι αμοιβές.

Στις κατασκευές αυξήθηκαν 4,2% η απασχόληση, 15,5% οι ώρες εργασίας και 7,2% οι αμοιβές.

Στη μεταφορά και αποθήκευση αυξήθηκαν 2,4% η απασχόληση 5,8% οι ώρες εργασίας και 0,7% οι αμοιβές.

Στις δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης αυξήθηκαν 6,4% η απασχόληση, 15,7% οι ώρες εργασίας και 26,1% οι αμοιβές.

Στην ενημέρωση και επικοινωνία αυξήθηκαν 9,4% η απασχόληση, 7,3% οι ώρες εργασίας και 12,9% οι αμοιβές.

Στις επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες μειώθηκαν 5,4% η απασχόληση και 2,7% οι ώρες εργασίας και αυξήθηκαν 6,4% οι αμοιβές.

Στις διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες μειώθηκαν 14% η απασχόληση, 15,7% οι ώρες εργασίας και 20% οι αμοιβές.