ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 13,5% των ελληνικών εξαγωγών τον Ιανουάριο

Aύξηση 13,5% κατέγραψαν οι ελληνικές εξαγωγές τον Ιανουάριο, στα 2,845 δισ. ευρώ, από 2,5 δισ. ευρώ του αντίστοιχου περσινού μηνός. Αυξημένες κατά 2,8% και οι εισαγωγές κατά τον πρώτο μήνα του έτους, στα 4,750 δισ. ευρώ, με αποτέλεσμα το έλλειμμα στο εμπορικό ισοζύγιο να συρρικνώνεται κατά 9,8%, υποχωρώντας κάτω από τα δύο δισ. ευρώ, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.

Η συνολική αξία των εισαγωγών – αφίξεων, κατά τον μήνα Ιανουάριο 2020 ανήλθε στο ποσό των 4.750,7 εκατ. ευρώ (5.257,6 εκατ. δολάρια) έναντι 4.621,1 εκατ. ευρώ (5.259,6 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2019 παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ, 2,8%, σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή.

Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή κατά τον μήνα Ιανουάριο 2020 παρουσίασε αύξηση κατά 172,8 εκατ. ευρώ, δηλαδή 5,3%, ενώ η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία κατά τον μήνα Ιανουάριο 2020 παρουσίασε αύξηση κατά 239,0 εκατ. ευρώ, δηλαδή 7,5%, σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2019.

Η συνολική αξία των εξαγωγών – αποστολών, κατά τον μήνα Ιανουάριο 2020 ανήλθε στο ποσό των 2.844,7 εκατ. ευρώ (3.167,1 εκατ. δολάρια) έναντι 2.507,3 εκατ. ευρώ (2.871,1 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2019 παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ, 13,5%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή κατά τον μήνα Ιανουάριο 2020 παρουσίασε αύξηση κατά 188,4 εκατ. ευρώ, δηλαδή 10,5% και η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία κατά τον μήνα Ιανουάριο 2020 παρουσίασε αύξηση κατά 186,9 εκατ. ευρώ, δηλαδή 10,4%, σε σχέση με τον μήνα Ιανουάριο 2019.

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου κατά τον μήνα Ιανουάριο 2020 ανήλθε σε 1.906,0 εκατ. ευρώ (2.090,5 εκατ. δολάρια) έναντι 2.113,8 εκατ. ευρώ (2.388,5 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2019, παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ, 9,8%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή κατά τον μήνα Ιανουάριο 2020 παρουσίασε μείωση του ελλείμματος κατά 15,6 εκατ. ευρώ, δηλαδή 1,1%, ενώ η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία κατά τον μήνα Ιανουάριο 2020 παρουσίασε αύξηση κατά 52,1 εκατ. ευρώ, δηλαδή 3,8% σε σχέση με τον μήνα Ιανουάριο 2019.

naftemporiki.gr