ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια αύξηση 17,5% στον Δείκτη Κύκλου Εργασιών της Βιομηχανίας τον Ιούλιο

Αύξηση 17,5% παρουσίασε ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία (σύνολο εγχώριας και εξωτερικής αγοράς) τον Ιούλιο 2018, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη την αντίστοιχο δείκτη του Ιουλίου 2017, σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.

Κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2017 με το 2016, η αύξηση κυμαινόταν στο 9,3%.

Επίσης, ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία του μηνός Ιουλίου 2018, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουνίου 2018, παρουσίασε αύξηση 1,9%.

Ο μέσος Γενικός Δείκτης του δωδεκαμήνου Αυγούστου 2017 – Ιουλίου 2018, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Αυγούστου 2016 – Ιουλίου 2017, παρουσίασε αύξηση 8,5%, έναντι αύξησης 12,1% που σημειώθηκε από τη σύγκριση των αντίστοιχων προηγούμενων δωδεκαμήνων.

Η αύξηση του Γενικού Δείκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία κατά 17,5% τον μήνα Ιούλιο 2018, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουλίου 2017, προήλθε σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ:

  1. Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων της βιομηχανίας

Αύξηση κατά 18,0% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Μεταποιητικών Βιομηχανιών. Στην αύξηση αυτή συνέβαλαν κυρίως οι αυξήσεις των δεικτών των διψήφιων κλάδων: χαρτιού και προϊόντων από χαρτί, παραγώγων πετρελαίου και άνθρακα, χημικών προϊόντων και βασικών μετάλλων.

Μείωση κατά 6,8% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Ορυχείων – Λατομείων. Η μείωση αυτή προήλθε κυρίως από τις μειώσεις των δεικτών των διψήφιων κλάδων: εξόρυξης άνθρακα και λιγνίτη και εξόρυξης μεταλλούχων μεταλλευμάτων.

  1. Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους αγορών:

Αύξηση κατά 15,5% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εγχώριας Αγοράς.

Αύξηση κατά 20,3% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εξωτερικής Αγοράς

Η αύξηση του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εγχώριας Αγοράς κατά 15,5% τον μήνα Ιούλιο 2018, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουλίου 2017, προήλθε από τις ακόλουθες μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων βιομηχανίας:

Αύξηση κατά 15,7% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Μεταποιητικών Βιομηχανιών. Η αύξηση αυτή προήλθε κυρίως από τις αυξήσεις των δεικτών των διψήφιων κλάδων: παραγώγων πετρελαίου και άνθρακα, χημικών προϊόντων, βασικών μετάλλων, κατασκευή μεταλλικών προϊόντων και ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων.

Μείωση κατά 4,0% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Ορυχείων – Λατομείων. Η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως στη μείωση του δείκτη του διψήφιου κλάδου εξόρυξης άνθρακα και λιγνίτη.

Η αύξηση του Γενικού Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εξωτερικής Αγοράς κατά 20,3% τον μήνα Ιούλιο 2018, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουλίου 2017, προήλθε:

  1. Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων της βιομηχανίας:

Αύξηση κατά 21,1% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Μεταποιητικών Βιομηχανιών. Στην αύξηση αυτή συνέβαλαν κυρίως οι αυξήσεις των δεικτών των διψήφιων κλάδων: παραγώγων πετρελαίου και άνθρακα, χημικών προϊόντων, βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και σκευασμάτων και βασικών μετάλλων.

Μείωση κατά 8,3% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Ορυχείων – Λατομείων. Η μείωση αυτή οφείλεται στη μείωση του δείκτη του διψήφιου κλάδου εξόρυξης μεταλλούχων μεταλλευμάτων.

  1. Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους αγορών:

Αύξηση κατά 14,3% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εξωτερικής Αγοράς Ευρωζώνης.

Αύξηση κατά 23,4% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εξωτερικής Αγοράς εκτός Ευρωζώνης

Η αύξηση του Γενικού Δείκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία κατά 1,9% τον μήνα Ιούλιο 2018, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουνίου 2018, προήλθε:

  1. Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων της βιομηχανίας:

Αύξηση κατά 2,2% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Μεταποιητικών Βιομηχανιών.

Μείωση κατά 14,1% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Ορυχείων – Λατομείων.

  1. Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους αγορών:

Αύξηση κατά 1,0% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εγχώριας Αγοράς.

Αύξηση κατά 3,1% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εξωτερικής Αγοράς

Ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία είναι δείκτης του οικονομικού κύκλου της επιχείρησης και δείχνει τη μηνιαία εξέλιξη της αγοράς αγαθών και υπηρεσιών στη βιομηχανία.

Σκοπός του δείκτη είναι η μέτρηση της δραστηριότητας της βιομηχανίας στην αγορά σε όρους αξίας. Ο κύκλος εργασιών περιλαμβάνει τα συνολικά ποσά που έχει τιμολογήσει η επιχείρηση στη διάρκεια της περιόδου αναφοράς και τα οποία αντιστοιχούν σε πωλήσεις αγαθών ή υπηρεσιών που παρασχέθηκαν σε τρίτους. Οι στόχοι και τα χαρακτηριστικά του Δείκτη Κύκλου Εργασιών ισχύουν και για τους αντίστοιχους δείκτες που αφορούν στη διάκριση μεταξύ εγχώριου και μη εγχώριου κύκλου εργασιών.