Ενημέρωση για την εξέλιξη του έργου «Ολοκληρωμένη αντιπλημμυρική προστασία κεντρικού ρέματος Συκιάς»

Σχετικά με τις εργασίες του έργου με τίτλο «Ολοκληρωμένη αντιπλημμυρική προστασία κεντρικού ρέματος Συκιάς», θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τα εξής:

Το έργο δημοπρατήθηκε στις 16/1/2020 με προϋπολογισμό 3.410.000,00 €.

Συμβασιοποιήθηκε στις 4/9/2020 με ποσό σύμβασης 2.397.783,86.

Οι εργασίες που πραγματοποιήθηκαν και πιστοποιήθηκαν εντός του 2021,  με συνολικό ποσό 379.090,87 €, αποπληρώθηκαν τον Απρίλιο του 2022, ενώ η εγκεκριμένη πίστωση για το 2022 ανέρχεται στο ποσό των 1.308.000,00 €. Σημειώνουμε ότι το ανωτέρω ποσό αφορά στην πίστωση του έργου για το έτος 2022 και όχι σε αύξηση του προϋπολογισμού ή του συμβατικού αντικειμένου, το οποίο παραμένει το ίδιο.

Κατά  το διάστημα 10-12 Ιανουαρίου 2022 επικράτησαν ασυνήθιστα δυσμενείς καιρικές συνθήκες με ισχυρές βροχοπτώσεις, χιονοπτώσεις, έντονους ανέμους που είχαν ως αποτέλεσμα την στατική καταπόνηση και την υποσκαφή της υφιστάμενης θεμελίωσης της γέφυρας, που συνδέει τον κεντρικό δρόμο με το δρόμο που οδηγεί σε εκπαιδευτικές μονάδες του οικισμού και η οποία, σύμφωνα με την σύμβαση ήταν προς κατεδάφιση για την κατασκευή νέας γέφυρας, με επαρκή διατομή για την παροχέτευση των ομβρίων υδάτων.

Ειδικότερα, η μελέτη του έργου προβλέπει την καθαίρεση της υφιστάμενης γέφυρας και την κατασκευής νέας, ενώ για το λόγο αυτό κατασκευάστηκε παρακαμπτήρια οδός και μεταλλική πεζογέφυρα για τη διευκόλυνση των πεζών – μαθητών.

Οι εργασίες συνεχίζονται κανονικά και σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα ενώ η ολοκλήρωση της γέφυρας θα πραγματοποιηθεί εντός του 2022.