Εντάχτηκαν προς χρηματοδότηση οι Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων Χανιώτης και Πευκοχωρίου

12.812.000,00 €  για τις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων Χανιώτης και Πευκοχωρίου

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ με μελέτες της σημερινής δημοτικής αρχής .

Με απόφαση του Ειδικού Γραμματέας Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και Ταμείου Συνοχής εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» και στον Άξονα  Προτεραιότητας «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)» το έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΧΑΝΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΠΕΥΚΟΧΩΡΙΟΥ», με συνολική δημόσια δαπάνη 12.812.000,00 €.

Χωρισμένη σε δυο υποέργα, η πράξη περιλαμβάνει:

ΥΠΟΕΡΓΟ 1:

– τις επισκευές των έργων ΠΜ, τον εκσυγχρονισμό των ΕΕΛ και την αντικατάσταση του Η/Μ εξοπλισμού. Το έργο περιλαμβάνει το ακόλουθο φυσικό αντικείμενο:

– Την εκπόνηση της Μελέτης Εφαρμογής για όλα τα αναγκαία έργα που θα κατασκευάσει ο Ανάδοχος

– Την πλήρη κατασκευή των νέων έργων αναβάθμισης των ΕΕΛ

– Την απομάκρυνση του υφιστάμενου εξοπλισμού

– Την προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία του νέου εξοπλισμού

ΥΠΟΕΡΓΟ 2:

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΚΩ – ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΔΙΚΤΥΟ Μ.Τ. ΔΕΔΔΗΕ

Το υποέργο με τίτλο ΕΡΓΑ ΟΚΩ – ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΔΙΚΤΥΟ Μ. Τ. ΔΕΔΔΗΕ

«Οι υποδομές που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος, όπως οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων, ήταν και είναι προτεραιότητά μας, στην προσπάθεια της διοίκησης του δήμου να αναβαθμίσει την ποιότητα ζωής των πολιτών της Κασσάνδρας. Παράλληλα, οφείλουμε να διατηρούμε την εικόνα του πλέον τουριστικού δήμου στη βόρεια Ελλάδα, έτσι όπως αρμόζει στους χιλιάδες τουριστών και επισκεπτών μας. Και στην περίπτωση αυτού του έργου πετυχαίνουμε «ευήκοα ώτα» στα αρμόδια υπουργεία όπου διεκδικούμε τα καλύτερα αποτελέσματα σε υποδομές για τον τόπο μας», ανέφερε στη δήλωσή της η δήμαρχος Κασσάνδρας Αναστασία Χαλκιά.