Επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης για άνεργους νέους

Την έναρξη υποβολής νέων αιτήσεων για τον γ΄ κύκλο υλοποίησης των δράσεων κατάρτισης, πιστοποίησης και συμβουλευτικής υποστήριξης άνεργων νέων 18-24 ετών στον κλάδο των Τεχνολογικών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ), ανακοινώνει ο Σύνδεσμος Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος (ΣΕΠΒΕ).

Αιτήσεις για να συμμετέχουν στο επιδοτούμενο πρόγραμμα μπορούν να υποβάλουν (η αίτηση γίνεται ηλεκτρονικά στο http://edu.sepve.org.gr/) όλοι οι άνεργοι νέοι ηλικίας 18-24 ετών που είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ και επιθυμούν να αποκτήσουν προσόντα και ψηφιακές δεξιότητες στον τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας.
Οι ωφελούμενοι του προγράμματος (συνολικά 1000 άνεργοι νέοι σε όλους τους κύκλους που θα υλοποιηθούν έως τον ερχόμενο Ιούνιο) θα παρακολουθήσουν 120 ώρες θεωρητικής κατάρτισης σε εκπαιδευτικές δομές, επιδοτούμενες 5 ευρώ/ώρα  και θα πραγματοποιήσουν 260 ώρες πρακτικής άσκησης, επιδοτούμενες 3 ευρώ/ώρα σε επιχειρήσεις Πληροφορικής που δραστηριοποιούνται και στις πέντε περιφέρειες του Βορειοελλαδικού τόξου. Πρόκειται για τις Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Θεσσαλίας και Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης.
Η προθεσμία υποβολής  των αιτήσεων για τον γ’ κύκλο υλοποίησης έχει οριστεί στις 16 Οκτωβρίου. Τα αντικείμενα  πάνω στα οποία μπορούν να καταρτιστούν οι ωφελούμενοι νέοι του προγράμματος αφορούν τις ειδικότητες web development,mobile development, digital marketing, web design,  e-commerce.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώσουν απευθείας τη φόρμα της αίτησής τους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα http://edu.sepve.org.gr/. Για πρόσθετες διευκρινίσεις μπορούν να αποστείλουν email στην διεύθυνση[email protected].
Στην ίδια ηλεκτρονική πλατφόρμα συμπληρώνουν την φόρμα συμμετοχής και οι επιχειρήσεις ΤΠΕ από τις πέντε παραπάνω Περιφέρειες που θέλουν να υποδεχτούν ωφελούμενους νέους για πρακτική άσκηση.
Ο α΄ και β΄κύκλος των δράσεων πάντως, που υλοποιεί η Επιτελική Δομή Απασχόλησης και Κοινωνικής Οικονομίας του Υπουργείου Εργασίας –Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σε συνεργασία με τον ΣΕΠΒΕ, ως συνδικαιούχο, έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί. Εκατοντάδες νέοι και από τις πέντε περιφέρειες του βορειοελλαδικού τόξου έχουν ήδη παρακολουθήσει τα προγράμματα θεωρητικής κατάρτισης σε τμήματα διδασκαλίας και πρακτικής κατάρτισης σε ΤΠΕ της Περιφέρειας που υπέβαλλαν την αίτηση. Το προσεχές διάστημα κι αφού ολοκληρωθούν οι διαδικασίες πιστοποίησης οι 436 ωφελούμενοι νέοι-ες, θα μπορούν να μπουν –πριν από το τέλος του 2017-στην αγορά εργασίας των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας.
Οι περισσότεροι από τους άνεργους νέους-ες που συμμετείχαν στο πρόγραμμα έως τώρα σε 24 τμήματα εκπαίδευσης 11 συνολικά Περιφερειακών Ενοτήτων της Βόρειας Ελλάδας, επέλεξαν να καταρτιστούν στις ειδικότητες του σχεδιαστή ιστοσελίδων και εφαρμογών (front end web developer) και του ειδικού ανάπτυξης εφαρμογών διαδικτύου (back end developer) – e-commerce.
Στους βασικούς στόχους του προγράμματος είναι να αμβλυνθεί η αναντιστοιχία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης προσόντων και δεξιοτήτων, που αποτελεί το βασικό πρόβλημα στην αγορά εργασίας των πέντε Περιφερειών της Ελλάδας στις οποίες υλοποιείται.