Επιμελητήριο Χαλκιδικής, Ενημερωτική Ημερίδα Παρουσίαση των Δράσεων του ΕΣΠΑ 2014-2020 της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Τετάρτη 20/3/2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

H Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Χαλκιδικής, και την ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ, αρμόδιο εταίρο του Ενδιάμεσου Φορέα του ΠΕΠ ΚΜ- ΕΦΕΠΑΕ

σας προσκαλούν στην

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ

που συνδιοργανώνουν με θέμα:

Παρουσίαση των Δράσεων του ΕΣΠΑ 2014-2020 της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας :

 «Ίδρυση και εκσυγχρονισμός υφιστάμενων Πολύ Μικρών, Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων Μεταποίησης και Τουρισμού» στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας»

&

 «Εκσυγχρονισμός υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων Εμπορίου και Παροχής Υπηρεσιών» στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας»

την Τετάρτη 20/3/2019 και ώρα 6.30μ.μ.

στο Συνεδριακό Κέντρο του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής στον Πολύγυρο

Την εκδήλωση θα χαιρετήσουν ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας κ. Απόστολος Τζιτζικώστας και ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου και Αντιπρόεδρος της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ κ. Ιωάννης Κουφίδης.

Η ενημέρωση για τα προγράμματα θα γίνει από τα στελέχη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ) και της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ/ΕΦΕΠΑΕ.

Παρακαλούμε για τη συμμετοχή σας.