Επιμελητήριο Χαλκιδικής: Συνάντηση με εκπροσώπους εμπορικών συλλόγων

Συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο Επιμελητήριο Χαλκιδικής με τον Πρόεδρο Γιάννη Κουφίδη, τον Πρόεδρο του Συλλόγου Επαγγελματιών Ν. Μαρμαρά Γιάννη Μαλλίνη και τον Αντιπρόεδρο του Συλλόγου Επαγγελματιών Τορώνης Αριστοτέλη Ψιλογιάννη. 

Σε κλίμα σύμπνοιας και συνεργασίας, συζητήθηκαν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες των περιοχών αυτών, κυρίως μάλιστα της Τορώνης, αλλά και η δυνατότητα συνεργασίας που υπάρχει ανάμεσα στους φορείς της περιοχής με το Επιμελητήριο, με στόχο πάντα τη δημιουργία δράσεων και έργων, που θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη της περιοχής και των επιχειρήσεων της. 

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής Γιάννης Κουφίδης, ως Αντιπροέδρος του ΚΕΠΑ ΑΝΕΜ ενημέρωσε τους εκπροσώπους των δύο φορέων για τα χρηματοδοτικά προγράμματα  που προκηρύσσονται μέσω του ΕΣΠΑ και αποτελούν  ευκαιρία για τους επαγγελματίες, αλλά και για τη συνεχή στήριξη του Επιμελητηρίου στους συλλόγους επαγγελματιών όλης της Χαλκιδικής.