Επιμελητήριο Χαλκιδικής: Συνάντηση με κλιμάκιο της Κίνησης ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ

Το Επιμελητήριο Χαλκιδικής ανταποκρινόμενο στο αίτημα της Κίνησης ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ για συνάντηση με τα μέλη της διοίκησης του Επιμελητηρίου, το έκανε αποδεκτό.   Έτσι πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης 10 Μαΐου, συνάντηση στα γραφεία του Επιμελητηρίου στον Πολύγυρο μεταξύ κλιμακίου της Κίνησης ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ, που επικεφαλής ήταν ο κος Μαγκριώτης Γιάννης πρώην υπουργός και του προέδρου του Επιμελητηρίου κου Γκιλή Γεωργίου που εκπροσωπούσε τη διοίκηση του .

Ο κος Μαγκριώτης παρουσίασε στον κο Γκιλή τους βασικούς πυλώνες ανάπτυξης της Χαλκιδικής που θα φροντίσει να επιλύσει η Κίνηση ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ και επεσήμανε και τα βασικά προβλήματα για την ανάπτυξη του νομού μας.

Μερικά από τα προβλήματα του νομού που συζητήθηκαν στη συνάντηση, ήταν το θέμα της αντιμετώπισης της διάθεσης των λυμάτων των μεταποιητικών μονάδων του νομού και η κατασκευή βιολογικών καθαρισμών – έργων υποδομής και αξιοποίησης των λυμάτων και γενικότερα των αστικών αποβλήτων (ΧΥΤΑ, ΧΑΔΑ, ΧΥΔΗ), η έλλειψη νερού ιδίως κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, λόγω προσέλευσης πολλών τουριστών και αυξημένης κατανάλωσης στην αγροτική παραγωγή για πότισμα, που καθιστά άμεσα την κατασκευή φραγμάτων και η καθυστέρηση των δημόσιων έργων στο νομό μας, αναφερόμενοι ιδιαίτερα στην αργοπορία κατασκευής κεντρικών οδικών αξόνων σύνδεσης Θεσσαλονίκης με τη Χαλκιδική αλλά και την έλλειψη επαρκούς και ασφαλούς εσωτερικού οδικού δικτύου στο νομό μας.

Ο κος Γκιλής αναφέρθηκε επίσης στη δημιουργία βιομηχανικών πάρκων (ΒΙΟ.ΠΑ) και στη χωροθέτηση  περιοχών που θα μπορούν να εγκαθίστανται μεταποιητικές μονάδες με την ύπαρξη κατάλληλων υποδομών, στη βελτίωση και στην ανάπτυξη του  αεροδρομίου και του λιμανιού της Θεσσαλονίκης ώστε να υποδέχονται περισσότερες πτήσεις και κρουαζιερόπλοια, αλλά και παράλληλα με μετατραπεί σε ισχυρό διακομμιστικό κόμβο.

Τόνισε ιδιαίτερα ο κος Γκιλής, ότι βαρύτητα πρέπει να δοθεί στην ανάπτυξη του αγροτικού τομέα και στον τουρισμό , που είναι οι βασικοί πυλώνες που θα οδηγήσουν στην έξοδο από την οικονομική κρίση, ενώ έμφαση έδωσε και στην ριζική αναδιάρθρωση του δημοσίου τομέα προκειμένου να γίνει πιο αποτελεσματική και αποδοτική η λειτουργία του.

Και οι δύο πλευρές συμφώνησαν ότι η συνάντηση ήταν ιδιαίτερα εποικοδομητική και η ανταλλαγή απόψεων θα συντελέσει στην λήψη των απαραίτητων εφικτών μέτρων που θα επιλύσουν τοπικά προβλήματα και θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη της Χαλκιδικής.