Επίσκεψη Βασίλειου Πάππα στο Φανάρι

Την Α.Θ.Π τον Οικουμενικό Πατριάρχη κκ. Βαρθολομαίο επισκέφθηκε στο Φανάρι ο Δρ. Ιστορίας και τ. Βουλευτής κ. Βασίλειος Ν. Πάππας, Γεν. Γραμματέας της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, προκειμένου να του επιδώσει το πρώτο αντίτυπο του έργου του με τον γενικό τίτλο « Η Αθωνική Πολιτεία στους Εθνικούς Αγώνες (1850-1913)». Η εν λόγω μελέτη αναφέρεται στην ιστορία και τον πολιτισμό του Αγίου Όρους και της Χαλκιδικής από αρχειακές πηγές την περίοδο των εθνικών ανταγωνισμών με πρωτογενές υλικό από τις Ιερές Μονές του Αγίου Όρους και προλογίζεται από τον Οικουμενικό Πατριάρχη.

Κατά την επίσκεψή του ο κ. Βασίλειος Πάππας, πέραν της προσφοράς της έκδοσης στον Οικ. Πατριάρχη κκ. Βαρθολομαίο, είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει μαζί του για θέματα πολιτισμού που ανάγονται στον ιστορικό χώρο της Μακεδονίας και γενικότερα του Ελλαδικού χώρου, αργότερα δε παρεκάθησε σε γεύμα με τον ίδιο και άλλους συνοδικούς.

Ο συγγραφέας προσέφερε επίσης την ενδιαφέρουσα έκδοσή του στη βιβλιοθήκη του Οικουμενικού Πατριαρχείου, στη Θεολογική Σχολή της Χάλκης, στο Ζωγράφειο Ίδρυμα, σε Αρχιερείς του Θρόνου και στον διευθυντή του Πατριαρχικού Γραφείου, καθηγητή κον Δεληκωνσταντή.

error: Content is protected !!