Επίσκεψη βουλευτή Απόστολου Πάνα στα Ζερβοχώρια

Επίσκεψη πραγματοποίησε ο Βουλευτής Χαλκιδικής Απόστολος Πάνας στην περιοχή των Ζερβοχωρίων. Η συνάντηση έγινε έπειτα από πρωτοβουλία του προκειμένου να ενημερωθεί από τον Αντιδήμαρχο Κομπόγιαννο Χρήστο και τους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων Ζερβοχωρίων του Δήμου Πολυγύρου, Παλαιόχωρας, Ριζών, Γεροπλατάνου, Δουμπιών, Κρήμνης και Μαραθούσας για τα υπάρχοντα προβλήματα της περιοχής.

Ο κ.Κομπόγιαννος ανέφερε, ότι η περιοχή των Ζερβοχωρίων έχει δυνατότητες ανάπτυξης απλά χρειάζεται περαιτέρω στήριξη σε υποδομές  οδικού δικτύου και αναπτυξιακά έργα που θα καλύψουν τις ανάγκες της ύδρευσης και άρδευσης. Προβλήματα επίσης, αντιμετωπίζονται και στον τομέα της υλοτομίας αλλά και της ενίσχυσης μικρών επιχειρήσεων και υπάρχει ανάγκη ενίσχυσης της τοπικής κτηνοτροφίας αλλά και υποστήριξης των υπαρχόντων καλλιεργειών μέσω αγροτικών προγραμμάτων.

Ο κ.Πάνας σημείωσε : « Η περιοχή των Ζερβοχωρίων έχει ιδιαίτερη δυναμική. Παρά την πλούσια γεωμορφολογία της είναι αδικημένη και αξίζει προσοχής. Εκτός από την κοινοβουλευτική μου παρέμβαση για τη σύνδεση των Ζερβοχωρίων με την Εγνατία Οδό προς τα αρμόδια Υπουργεία, θα εξακολουθήσω να παρεμβαίνω στη Βουλή για την ανάδειξη των προβλημάτων της περιοχής. Παράλληλα, στα πλαίσια της άριστης συνεργασίας μου, που έχει ήδη ξεκινήσει με όλους τους αρμόδιους φορείς, είναι ευχής έργο να υλοποιηθεί ένας στρατηγικός σχεδιασμός για τη δημιουργία κατάλληλων προϋποθέσεων ανάπτυξής της ».