Ερευνα ΔΝΤ: H αγορά εργασίας στην Ελλάδα δέχθηκε το ισχυρότερο χτύπημα

Κατά την περίοδο της παγκόσμιας κρίσης, από το 2008 έως το 2016, η συμμετοχή στην αγορά εργασίας στην Ελλάδα έπεσε κατά σχεδόν 1%, ενώ ειδικά στους άνδρες η πτώση ανέρχεται σε περίπου 4,5%, σύμφωνα με έκθεση του ΔΝΤ. Αντίθετα η συμμετοχή των γυναικών αυξήθηκε κατά σχεδόν τρεις μονάδες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το ποσοστό συμμετοχής στην αγορά εργασίας των ατόμων μεταξύ 15 και 64 ετών υπολογίζεται ως ο λόγος του εργατικού δυναμικού ηλικίας μεταξύ 15 και 64 ετών προς τον αντίστοιχο πληθυσμό. Αυτός ο λόγος στα χρόνια της κρίσης υποχώρησε 1%, κάτι που αντικατοπτρίζεται βεβαίως και από την αύξηση της ανεργίας.

Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι το Ταμείο εκτιμά πως η ελληνική οικονομία δέχθηκε ισχυρότατο σοκ, το μεγαλύτερο μεταξύ των 37 «ανεπτυγμένων» οικονομιών της σχετικής μελέτης.

Επονται η κυπριακή οικονομία, ενώ και οι αγορές εργασίας σε Ισπανία, Ιρλανδία και Πορτογαλία.

Στον αντίποδα, πολύ μεγάλη αύξηση της απασχόλησης καταγράφεται στη Μάλτα, στη Σιγκαπούρη, στη Γερμανία και στην Κορέα.

Οι γυναίκες κινητοποιήθηκαν στην Ελλάδα εν μέσω κρίσης. Η χώρα μας κατατάσσεται 4η σε αύξηση της συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας την περίοδο 2008 2016. Της Ελλάδας προηγούνται σε επιδόσεις το Ισραήλ, η Γερμανία και η Ισπανία.

 

Σωτηρία οι μετανάστες

Σύμφωνα με το ΔΝΤ, οι ανεπτυγμένες οικονομίες θα πρέπει να αναθεωρήσουν την μεταναστευτική πολιτική τους εάν θέλουν να αποφύγουν τις οικονομικές συνέπειες του δημογραφικού προβλήματος.

Το Ταμείο παραδέχεται πως η υποδοχή μεταναστών μπορεί να προκαλέσει πολιτικές δυσκολίες, όμως επισημαίνει πως οι εισροές λειτουργούν ως αντίβαρο-κλειδί στην σταδιακή γήρανση του πληθυσμού, η οποία απειλεί την ισορροπία του ασφαλιστικού συστήματος και την ηλικιακή σύνθεση της αγοράς εργασίας.

Μετανάστες που αφομοιώνονται στην κοινωνία μπορούν να αποφέρουν σημαντικά μακροπρόθεσμα οφέλη, όπως υψηλότερη ανάπτυξη και τόνωση της παραγωγικότητας, αναφέρει η έκθεση, υπογραμμίζοντας παράλληλα πως περίπου το 50% της πληθυσμιακής αύξησης στις ανεπτυγμένες οικονομίες τις τελευταίες τρεις δεκαετίες οφείλεται στην μετανάστευση.

Το Ταμείο υπογραμμίζει ότι ακόμα και με τις βέλτιστες πολιτικές η συμμετοχή στην αγορά εργασίας στις ανεπτυγμένες οικονομίες θα μειωθεί έως και κατά 5,5 μονάδες σε βάθος τριακονταετίας. Πτώση τέτοιου μεγέθους σημαίνει πως η μέγιστη παραγωγική δυνατότητα της τυπικής ανεπτυγμένης οικονομίας θα μπορούσε να συρρικνωθεί κατά τρεις ποσοστιαίες μονάδες έως το 2050.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Τράπεζας της Ελλάδος, σχεδόν 223.000 νέοι ηλικίας 25 έως 39 ετών εγκατέλειψαν τη χώρα μας την πρώτη εξαετία της κρίσης, από το 2008 έως το 2013, αναζητώντας καλύτερές αμοιβές και προοπτικές στο εξωτερικό.

Μάλιστα, η Ελλάδα αντιμετωπίζει ένα από τα μεγαλύτερα δημογραφικά προβλήματα στην ευρωζώνη, με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να υπολογίζει πως το 2070 για κάθε εκατό ανθρώπους που είναι σε παραγωγική ηλικία για εργασία (18 έως 64 ετών) θα υπάρχουν εξήντα-τρεις που θα είναι 65 ετών και άνω.