Έρευνα: Τι πιστεύουν οι Έλληνες για τα οφέλη της επαγγελματικής εκπαίδευσης

Πιο «χλιαρή» άποψη για τα οφέλη της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στην απασχόληση φαίνεται πως έχουν οι Έλληνες, σε σχέση με τους κατοίκους των περισσότερων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως προκύπτει από την πρώτη έρευνα γνώμης για το θέμα, την οποία πραγματοποίησε το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (cedefop), με έδρα τη Θεσσαλονίκη.

Όπως μετέδωσε το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η έρευνα βασίστηκε σε 35.500 προσωπικές συνεντεύξεις σε όλα τα κράτη-μέλη της ΕΕ, ενώ είχε ως στόχο την καταγραφή των απόψεων των πολιτών για την ελκυστικότητα, την αποτελεσματικότητα και την εμπειρία της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Όπως προέκυψε, οι πολίτες στα κράτη-μέλη συμφωνούν, στην πλειονότητά τους, ότι η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (ΕΕΚ) διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην κοινωνία, ενισχύοντας την οικονομία (σύμφωνα με το 84% των ερωτηθέντων) και συμβάλλοντας στη μείωση της ανεργίας (80%) και την αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού (78%).

Πιο «θερμοί» ως προς τα οφέλη της στην απασχόληση στη χώρα τους εμφανίζονται οι Σουηδοί (96%), οι Φινλανδοί (94%), οι Δανοί (93%) και οι κάτοικοι της Μάλτας (91%), ενώ αντίθετα τα χαμηλότερα επίπεδα συμφωνίας ως προς τις θετικές συνέπειές της για την εύρεση εργασίας, εντοπίζονται στην Ελλάδα (66%), τη Γαλλία (69%), τη Σλοβενία (70%), την Ιταλία και τη Βουλγαρία (71% έκαστη).