ΕΡΓΑΝΗ: Περισσότεροι οι μισθωτοί, αλλά και το ύψος των μισθών

Το ύψος του κατώτατου μισθού ανέρχεται σήμερα στα 780 ευρώ

Ενθαρρυντική ανάκαμψη παρουσιάζει η αγορά εργασίας τόσο ως προς τον αριθμό εργαζομένων με εξαρτημένη σχέση εργασίας, όσο και ως προς τις καταβαλλόμενες μέσες μηνιαίες μικτές αποδοχές, ακόμα και σε σχέση με τα προ πανδημίας επίπεδα, σύμφωνα με τα αντλούμενα στοιχεία από το Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ».

Αυτό αναφέρει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για την πορεία της αγοράς εργασίας, με αφορμή τη λήξη της περιόδου επικαιροποίησης των μισθών στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» για την αναπροσαρμογή των μισθών, σύμφωνα με το ύψος του κατώτατου μισθού, που ανέρχεται σήμερα στα 780 ευρώ.

Κατά συνέπεια, όπως επισημαίνει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων σε ανακοίνωσή του, παρατηρείται σήμερα, σε σχέση ακόμα και με τα προ πανδημίας επίπεδα, αφενός μεν μία σημαντική αύξηση των εργαζομένων με μισθωτή εξαρτημένη εργασία κατά 405.032 εργαζόμενους αφετέρου δε μία σημαντική αύξηση των μέσων μηνιαίων αποδοχών κατά ποσοστό 14%.