Εργασίες ελέγχου και καθαρισμού σχαρών ομβρίων υδάτων, φρεατίων και ρεμάτων

 

Συνεχίζονται  οι εργασίες ελέγχου και καθαρισμού σχαρών ομβρίων υδάτων και φρεατίων σε όλο το δήμο από τα συνεργεία του Δήμου όπως και από εξωτερικούς συνεργάτες μας.

Φροντίζουμε να διατηρούμε καθαρές τις σχάρες ομβρίων και τα φρεάτια έτσι ώστε να μην αντιμετωπίζουμε προβλήματα σε περίπτωση έντονων βροχοπτώσεων.

Παράλληλα συνεχίζονται και οι επεμβάσεις από συνεργεία του Δήμου μας σε κανάλια και ρέματα προκειμένου να εξασφαλιστεί η ετοιμότητα και να μειωθεί ο κίνδυνος από την εκδήλωση έκτακτων φαινομένων.

Οι επεμβάσεις του Δήμου αφορούν την απομάκρυνση των φερτών υλικών, των μπαζών και των άχρηστων αντικειμένων που λόγω και της ανεξέλεγκτης βλάστησης έχουν μετατρέψει τα ρέματα σε σκουπιδότοπο.