Έξαρση παρουσιάζει η νόσος των Λεγεωνάριων στην Ελλάδα

Τα τελευταία χρόνια η νόσος των Λεγεωνάριων παρουσιάζει σημαντική έξαρση στην Ελλάδα.  Στο πλαίσιο της δράσης «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του ΕΠΑνΕΚ 2014-2020, το Εργαστήριο Μικροβιολογίας και Υγιεινής Τροφίμων του Τομέα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων του Τμήματος Γεωπονίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, θα υλοποιήσει ερευνητικό πρόγραμμα με τίτλο «Ανάπτυξη και εφαρμογή ολοκληρωμένου προληπτικού συστήματος ελέγχου της Legionella στα συστήματα νερού ξενοδοχειακών μονάδων της Κρήτης».

Αντικείμενο του έργου είναι η ανάπτυξη και εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου προληπτικού συστήματος ελέγχου της Legionella στα συστήματα νερού των ξενοδοχειακών μονάδων της Κρήτης, με στόχο τη μελέτη της παρουσίας του μικροοργανισμού, την καταγραφή των διάφορων χαρακτηριστικών των συστημάτων νερού, καθώς και την ανίχνευση του πιθανού τρόπου με τον οποίο επηρεάζουν την παρουσία και την ανάπτυξη της Legionella και τον σχηματισμό βιοϋμενίων.

Με βάση τα παραπάνω, θα αναπτυχθεί ένα μοντέλο επικινδυνότητας του παθογόνου μικροοργανισμού στα συστήματα νερού συναρτήσει των χαρακτηριστικών τους. Το πρόγραμμα αποσκοπεί μακροπρόθεσμα να καταστήσει εφικτό τον συνδυασμό των προαναφερόμενων εργαλείων και δεδομένων, προκειμένου να αναπτυχθεί ένα ολοκληρωμένο προληπτικό σύστημα για τον δραστικό έλεγχο της Legionella στα συστήματα νερού ξενοδοχειακών μονάδων της περιοχής, το οποίο θα εφαρμοστεί πιλοτικά και θα αξιολογηθεί μέσω έρευνας πεδίου.

Η υλοποίηση του έργου και η εφαρμογή του προληπτικού συστήματος ελέγχου αναμένεται να οδηγήσει στη σημαντική βελτίωση της υγειονομικής ασφάλειας των δικτύων και στην προστασία των εργαζομένων και των φιλοξενουμένων στις ξενοδοχειακές μονάδες. Πέρα από τα προφανή επιστημονικά οφέλη για τους συμμετέχοντες φορείς, αναμένεται να αυξηθεί η προστασία της δημόσιας υγείας, με την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας. Αλλά και να μειωθεί ο κίνδυνος νομικών και οικονομικών επιπτώσεων από τη μη εφαρμογή της, καθώς και να προστατευθεί και ενισχυθεί το τουριστικό προϊόν της Κρήτης.

Επιστημονικά υπεύθυνος του προγράμματος είναι ο Καθηγητής Κώστας Κουτσουμανής, Διευθυντής του Τομέα Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων και του Εργαστηρίου Μικροβιολογίας και Υγιεινής Τροφίμων του Tμήματος Γεωπονίας του ΑΠΘ.

Στην υλοποίηση του προγράμματος συμμετέχει, επίσης, το Πανεπιστήμιο Κρήτης και συγκεκριμένα το Τμήμα Ιατρικής, υπό την καθοδήγηση της Επίκουρης Καθηγήτριας Ζωονόσων του Τομέα Εργαστηριακής Ιατρικής, Άννας Ψαρουλάκη, και το Εργαστήριο Περιβαλλοντικών Χημικών Διεργασιών, υπό την επίβλεψη του Καθηγητή Αναλυτικής Χημείας του Τμήματος Χημείας,  Σπυρίδωνα Περγαντή.  Συντονιστής είναι η Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Επαγγελματικής Υγείας-Υγιεινής & Ασφάλειας Εργασίας, ΑΘΗΝΑ ΕΡΓΑΝΗ Α.Ε.