Εξέλιξη εργασιών του έργου: “Κατασκευή έργων συλλογής μεταφοράς λυμάτων Τ.Κ. Ν.Πλαγίων”

Ο Δήμος Ν. Προποντίδας έχει ξεκινήσει την κατασκευή του έργου  με τίτλο « ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Τ.Κ.Ν.ΠΛΑΓΙΩΝ», αρχικού προϋπολογισμού 10.548.480,00€, με ανάδοχο για την κατασκευή την κοινοπραξία THALIS E.S. S.A. – ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε.

Η κατασκευή του έργου έχει ολοκληρωθεί σε ποσοστό 100% αναφορικά με το βαρυτικό τμήμα του δικτύου στη βόρεια πλευρά του οικισμού. Επίσης έχουν κατασκευαστεί οι καταθλιπτικοί αγωγοί μεταφοράς ακαθάρτων στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ).

Έχουν ολοκληρωθεί οι οικοδομικές εργασίες σε όλα τα αντλιοστάσια βαρύτητας καθώς και στο αντλιοστάσιο αναρρόφησης.

Αναφορικά με τις Η/Μ εργασίες έχει εγκατασταθεί στο μεγαλύτερο μέρος ο εξοπλισμός που αφορά στα αντλιοστάσια βαρύτητας.

Έχει ολοκληρωθεί το δίκτυο αναρρόφησης που αφορά στο νότιο τμήμα του οικισμού  και σε  ποσοστό 80%  η ασφαλτόστρωση αυτού. Αναφορικά με την κατασκευή των φρεατίων του δικτύου αναρρόφησης, έχουν πραγματοποιηθεί σε ποσοστό 60%.

Οι υπολειπόμενες εργασίες του έργου αφορούν στην ολοκλήρωση των ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών των αντλιοστασίων βαρύτητας καθώς και στο αντλιοστάσιο αναρρόφησης.

Οι εργασίες του έργου προβλέπεται να ολοκληρωθούν τον Σεπτέμβριο του 2017 οπότε θα ξεκινήσει η δοκιμαστική λειτουργία για χρονικό διάστημα 6 μηνών έως τον Μάρτιο του 2018.