Ευνοϊκός νόμος για Δήλωση Αδήλωτων Τετραγωνικών Μέτρων στον Δήμο

Σε ισχύ είναι ο ευνοϊκός νόμος 4647/2019, που δίνει τη δυνατότητα σε όλους να διορθώσουν τα δηλωμένα τετραγωνικά μέτρα επί των οποίων επιβάλλονται υπέρ Δήμου:

 Τα Δημοτικά Τέλη (ΔΤ)

 Ο Δημοτικός Φόρος (ΔΦ) και το

 Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ)

Αν γυρίσετε το πίσω μέρος του λογαριασμού της ΔΕΗ,  μπορείτε να δείτε τους τρεις παραπάνω φόρους/τέλη και δίπλα τα δηλωμένα μέτρα σας στο Δήμο (Δείτε την εικόνα). Σε περίπτωση, που υπάρχουν διαφορές από τα πραγματικά τετραγωνικά σας μέτρα, μπορείτε να προχωρήσετε σε υπεύθυνη δήλωση διόρθωσης χωρίς να σας επιβληθούν αναδρομικά και πρόστιμα. Το ίδιο ισχύει ακόμη και για κτίσματα, που δεν έχουν δηλωθεί ποτέ.

Οι αναλογούντες φόροι, τέλη και εισφορές υπολογίζονται και οφείλονται μόνο από 1.1.2020.

Η δήλωση πρέπει να γίνει μέχρι τις 31-3-2020.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο Τμήμα Εσόδων και Περιουσίας, τηλ. 2373350284, 2373350286.