Φωτοβολταϊκά στα σπίτια: Πώς θα εξασφαλίσετε επιδότηση μέχρι 60%

Οφέλη, τόσο σε νοικοκυριά, όσο και σε επιχειρήσεις πρόκειται να φέρει το πρόγραμμα επιδότησης φωτοβολταϊκών που αναμένεται να ανακοινωθεί μέσα στο επόμενο διάστημα.

Εν μέσω ενεργειακής κρίσης και υψηλών τιμών ρεύματος, η αγορά αναμένει το «πράσινο φως» για την υλοποίηση του προγράμματος, καθώς η επιδότηση θα προσφέρει επιπλέον κίνητρο για την εγκατάσταση των φωτοβολταϊκών.

Σε σχετική τροπολογία που κατατέθηκε προσφάτως, δίνεται η δυνατότητα στον Υπουργό Ενέργειας Κώστα Σκρέκα να προκηρύξει το σχετικό πρόγραμμα το οποίο θα αφορά τόσο τα φωτοβολταϊκά όσο και τις μπαταρίες, επιτρέποντας σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας.

Συγκεκριμένα το άρθρο 9 τονίζει πως ο αρμόδιος υπουργός «δύναται να προκηρύσσονται προγράμματα εγκατάστασης ψωτοβολταϊκών συστημάτων και συστημάτων αποθήκευσης από αυτοπαραγωγούς, ηλιοθερμικών συστημάτων οικιακές εγκαταστάσεις (νοικοκυριά), πρωτογενή (αγρότες) και δευτερογενή – τριτογενή (λοιπές χρήσεις) Τομέα, καθώς και εγκαταστάσεις νομικών προσώπων που επιδιώκουν κοινωφελείς σκοπούς, χρηματοδότηση ιδίως από πόρους Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης».

Η απόφαση απόφαση δύναται να καθορίζεται χρονική διάρκεια και οι δικαιούχοι/ωφελούμενοι των προγραμμάτων, τα κριτήρια επιλεξιμότητας και τα επιδότησης, μέγιστη εγκατεστημένη ισχύς των φωτοβολταϊκών συστημάτων και συστημάτων αποθήκευσης ανά παροχή κατανάλωσης, των αυτοπαραγωγών (αυτοπαραγωγοί χωρίς εφαρμογή ενεργειακού συμψηψισμού αυτοπαραγωγοί οι οποίοι δύναται να εγχέουν όχι ενέργεια Δίκτυο), οι διαδικασίες για τους δίκτυο, ύψος αποζημίωσης τυχόν περίσσειας ενέργειας που διοχετεύεται δίκτυο, μέγεθος των ηλιοθερμικών συστημάτων ανά εγκατάσταση, οι προϋποθέσεις και διαδικασίες για συμμετοχή κάθε πρόγραμμα, οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά για υποβολή των αιτήσεων μέσω κατάλληλων πληροφοριακών συστημάτων, τρόπος κατάταξης και αξιολόγησης των δικαιούχων, οι προθεσμίες υλοποίησης των έργων, οι υποχρεώσεις των δικαιούχων και οι προϋποθέσεις απένταξης, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για εφαρμογή των ως άνω προγραμμάτων. Για σχεδιασμό των προγραμμάτων λαμβάνονται ιδίως υπόψη τα περιθώρια υποδοχής ισχύος σταθμών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού – Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης ανά υποσταθμό, δυνατότητα απορρόφησης και ασφάλεια λειτουργίας του δικτύου και του συστήματος.

Όπως ανέφερε η γενική γραμματέας Ενέργειας του ΥΠΕΝ Αλεξάνδρα Σδούκου μιλώντας προσφάτως στο συνέδριο Renewable & Storage Forum, στο 60% θα φθάνει το ποσοστό της επιδότησης για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών στις στέγες.

Το ποσοστό ενίσχυσης θα αφορά ΑΠΕ σε συνδυασμό με αποθήκευση (μπαταρίες) για μονάδες ισχύος έως 10 κιλοβάτ ενώ ο οδηγός του προγράμματος αναμένεται να τεθεί σε διαβούλευση τις επόμενες εβδομάδες, ενώ παράλληλα, ετοιμάζονται άλλα δύο προγράμματα για την ενίσχυση εγκατάστασης φωτοβολταϊκών.

Αναλυτικότερα, η κυρία Σδούκου περιέγραψε τις προτεραιότητες της κυβέρνησης για το επόμενο 8μηνο που περιλαμβάνουν:

    Την κατάρτιση του νέου ενεργειακού σχεδιασμού που θα περιλαμβάνει πιο φιλόδοξους στόχους για το 2030 οπότε το μερίδιο των ΑΠΕ θα πρέπει να φθάσει στο 80% στην ηλεκτροπαραγωγή, 50% στην ψύξη-θέρμανση και 30 % στις μεταφορές.

    Η ολοκλήρωση του Πληροφοριακού Συστήματος για τις ΑΠΕ που θα ψηφιοποιήσει τη διαδικασία αδειοδότησης.

    Η προκήρυξη ενός ακόμη διαγωνισμού για ΑΠΕ ως το τέλος του χρόνου.

    Το ξεκαθάρισμα των έργων που έχουν οριστικές προσφορές σύνδεσης ώστε είτε να προχωρήσουν είτε να απελευθερώσουν τον ηλεκτρικό χώρο που καταλαμβάνουν.

    Η προώθηση της αποθήκευσης ενέργειας με στόχο τη διασφάλιση ισχύος 1,6 γιγαβάτ ως το τέλος του 2025.

    Η εκκίνηση των διαγωνισμών για εγκατάσταση υβριδικών συστημάτων ΑΠΕ στα μη διασυνδεδεμένα νησιά, το 2023.

    Η προώθηση των υπεράκτιων αιολικών με στόχο το πρώτο να εγκαινιαστεί ως το 2030.

Πηγή: newmoney