Γιατί όταν κάνουμε μπάνιο πρέπει να είναι κλειστός ο θερμοσίφωνας

Είναι σημαντικό, οι ηλεκτρικές συσκευές και ο κεντρικός πίνακας, να έχουν εγκατασταθεί και να συντηρούνται από πιστοποιημένους ηλεκτρολόγους

Το κλείσιμο του διακόπτη του θερμοσίφωνα, την ώρα που κάποιος κάνει μπάνιο, μπορεί να προστατεύσει από οποιαδήποτε πιθανή διαρροή ηλεκτρικού ρεύματος και ηλεκτροπληξίας.

Όπως αναφέρει στο Dnews, ο πρόεδρος της Ένωσης Ηλεκτρολόγων Εκπαιδευτικών, Σταμάτης Λούρμπας, «υπό κανονικές συνθήκες και εφόσον έχουν τηρηθεί όλες οι σχετικές διατάξεις, για την εγκατάσταση και συντήρηση των ηλεκτρικών συσκευών, ακόμα και αν κάνουμε μπάνιο με ανοικτό το θερμοσίφωνο, προστατευόμαστε. Όμως πολλές φορές αυτό δεν τηρείται. Είτε δεν έχει γίνει σωστή συντήρηση, είτε δεν υπάρχει το ρελέ προστασίας, δηλαδή δεν λειτουργεί σωστά η γείωση. Έτσι δεν υπάρχει προστασία του ανθρώπου, από κάποια διαρροή του ηλεκτρικού ρεύματος. Η διαρροή ρεύματος μπορεί να συμβεί από ενδεχόμενη διάβρωση μετάλλων, που βρίσκονται μέσα στον θερμοσίφωνα και θερμαίνουν το νερό. Για αυτό είναι καλύτερα, να κάνουμε μπάνιο, με κλειστό θερμοσίφωνα. Να αφήνουμε να ζεσταίνεται το νερό για πέντε δέκα λεπτά και να κλείνουμε τον διακόπτη. Ώστε να είμαστε σίγουροι, ότι ακόμα και αν συμβεί μία αστοχία, στη λειτουργία του θερμοσίφωνα, δεν θα πάθουμε κάτι», αναφέρει ο κ. Λούρμπας.

Υπογραμμίζει επίσης ότι είναι σημαντικό, οι ηλεκτρικές συσκευές και ο κεντρικός πίνακας, να έχουν εγκατασταθεί και να συντηρούνται από πιστοποιημένους ηλεκτρολόγους.

 «Το ρελέ προστασίας, που βρίσκεται στον κεντρικό πίνακα και ελέγχει αν υπάρχει κάποια διαρροή ρεύματος, όταν δουλεύει σωστά, μας προστατεύει και «ρίχνει» το ρεύμα. Μπορούμε να χρησιμοποιούμε και ρελέ προστασίας για κάθε ηλεκτρική συσκευή. Και πάλι όμως, η εγκατάσταση πρέπει να γίνει από διπλωματούχο και πιστοποιημένο ηλεκτρολόγο», καταλήγει ο κ. Λούρμπας.