Η Ανακυκλωτική Χαλκιδικής επίσημο σημείο παράδοσης – υποδοχής Αποβλήτων Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)

Η Ανακυκλωτική Χαλκιδικής Ο.Ε. είναι και επίσημα πλέον σημείο παράδοσης – υποδοχής μικρών και μεγάλων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών οι οποίες έχουν έρθει στο τέλος του κύκλου ζωής τους. Η Ανακυκλωτική Χαλκιδικής προχώρησε σε υπογραφή σύμβασης συνεργασίας με την Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε. με σκοπό να καλύψει την ανάγκη ανακύκλωσης των εν λόγω συσκευών (ανεξαρτήτου μεγέθους) για την ευρύτερη περιοχή της Κασσάνδρας και όχι μόνο.

Η Κατάσταση…

Είναι τακτικό φαινόμενο να μην ξέρουμε τι να κάνουμε τις παλιές ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές μας, με αποτέλεσμα να τις αποθέτουμε μαζί με τα οικιακά μας απορρίμματα στον πράσινό κάδο ή ακόμη και στον μπλε κάδο ανακύκλωσης, πιστεύοντας πως αυτές θα οδηγηθούν για περαιτέρω διαχείριση – ανακύκλωση. Λάθος, οι συσκευές που απορρίπτονται κατά αυτό τον τρόπο, οδηγούνται σε χωματερές μολύνοντας το περιβάλλον ή στην καλύτερη περίπτωση σε κάποιο Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) με αποτέλεσμα την μηδενικής τους αξιοποίηση – επαναχρησιμοποίηση.

Η Λύση…

Η λύση είναι απλή και εντελώς ανέξοδη. Ο ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός θα πρέπει να οδηγείται σε μονάδες που έχουν το Νομοθετικό δικαίωμα να τις παραλάβουν, να τις αποθηκεύουν προσωρινά με ασφάλεια για το Περιβάλλον και τον Άνθρωπο και έπειτα να τις οδηγούν με τα κατάλληλα μέσα σε τελικές μονάδες διαμελισμού και επεξεργασίας, με σκοπό την αποκόμιση σημαντικού οφέλους για το περιβάλλον από την ανακύκλωση – επαναχρησιμοποίηση αυτών.

Το Συμπέρασμα…

Πηγαίνουμε τις Ηλεκτρικές και Ηλεκτρονικές συσκευές που δεν χρειαζόμαστε χωρίς κανένα απολύτως κόστος στα αδειοδοτημένα σημεία υποδοχής και αποθήκευσης. Η Ανακυκλωτική Χαλκιδικής Ο.Ε. είναι ένα από αυτά τα αδειοδοτημένα κέντρα και βρίσκεται στον παλιό δρόμο Κασσανδρείας – Αθύτου. Σας περιμένουμε να αλλάξουμε μαζί την κατάσταση.

Ποιες συσκευές μπορώ να ανακυκλώνω;

Μπορείτε να ανακυκλώνετε οποιαδήποτε ηλεκτρική και ηλεκτρονική συσκευή σας που μπαίνει στην πρίζα ή λειτουργεί με μπαταρία.

Δεν είστε σίγουρος/η αν η δική σας συσκευή μπορεί να ανακυκλωθεί;

Ρωτήστε μας στα τηλέφωνα 2374770333 – 6987 037.165 ή ηλεκτρονικά στο

[email protected]