Η Χαλκιδική έχει λόγους να γιορτάζει την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος

Στις 5 Ιουνίου, όπως κάθε χρόνο, γιορτάζεται η Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος και η Χαλκιδική έχεις λόγους να το γιορτάζει. Οι 71 συνολικά Γαλάζιες σημαίες που απέσπασε φέτος για την ποιότητα των ακτών της, την κατέστησαν για 2η συνεχόμενη χρονιά, τον 1ο προορισμό στην Ελλάδα με τις περισσότερες βραβευμένες παραλίες και δείχνει έμπρακτα ότι τα αποτελέσματα των προσπαθειών του Τουριστικού Οργανισμού, των φορέων και της αυτοδιοίκησης, αποδίδουν καρπούς χρόνο με το χρόνο.

Η Χαλκιδική -στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης- προσπαθεί να γίνει ένας προορισμός που προστατεύει το περιβάλλον και τους φυσικούς της πόρους, σέβεται την πολιτιστική της κληρονομιά, προωθεί τα τοπικά της προϊόντα και επιδιώκει τη βιώσιμη ανάπτυξη θέτοντας την ως προτεραιότητα.

Το 2017 έχει οριστεί ως το Διεθνές Έτος Αειφόρου Τουριστικής Ανάπτυξης από τον ΟΗΕ και η Χαλκιδική συνεχίζει τις συντονισμένες δράσεις της και προωθεί την βιώσιμη ανάπτυξη του προορισμού:

– Πιστοποιητικά περιβαλλοντικής ποιότητας (71 Γαλάζιες σημαίες).

– Συμμετοχή στο ευρωπαϊκό δίκτυο Natura network (2000) που αφορά τις προστατευόμενες περιοχές (12 συνολικά περιοχές στο Ν. Χαλκιδικής).

– Μελέτη, σχεδιασμός και υλοποίηση ενός δικτύου περιπατητικών διαδρομών σε συνεργασία με το Τμ. Δασοκομίας του ΑΠΘ με σεβασμό στο περιβάλλον και την πολιτιστική/ιστορική κληρονομιά του τόπου με σκοπό την πιστοποίηση τους από το Ευρωπαϊκό πρότυπο Leading Trails.

– Δράσεις προστασίας πολιτιστικής κληρονομιάς (βλ. UNESCO-Άγιο Όρος).

– Χρησιμοποίηση νέων τεχνολογιών φιλικές προς το περιβάλλον (eco labels/ green key)

– Η μείωση των απορριμμάτων και η εξασφάλιση της ανακύκλωσής τους σε συνεργασία με την Αυτοδιοίκηση (Ανακύκλωση σκουπιδιών, κομποστοποίηση σε ξενοδοχεία κά).

– Συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα (πχ. MedSeA programme- ShMILE 1 & 2)

– Προώθηση εναλλακτικές μορφές τουρισμού συμβατές με τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης (αγροτουρισμός, περιπατητικός και ποδηλατικός τουρισμός).

– Οργάνωση ημερίδων/ workshop για την εκπαίδευση των στελεχών και των επιχειρηματιών του τουρισμού (πχ. bike friendly, πρότυπα ευφορίας Travellife, RELACS, We do local κά).

– Δράσεις ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης της τοπικής κοινωνίας σε συνεργασία με φορείς και συλλόγους (πχ. Καθαρισμό ακτών, προστασία δασών κά).

– Υλοποίηση συμπράξεων και συνεργειών μεταξύ των τουριστικών προορισμών για την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών, όπως με τον Τουριστικό Οργανισμό της περιοχής του Zingst, στη Βόρεια Γερμανία για την επιμήκυνση της σεζόν.

– Στήριξη τοπικής παραγωγής μέσω της υιοθέτησης του Ελληνικού πρωινού και σύμπραξη με τη λέσχη Αρχιμαγείρων Βορείου Ελλάδος και την Αγροδιατροφική Σύμπραξη της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Ο Τουριστικός Οργανισμός Χαλκιδικής δεσμεύεται ότι θα συνεχίσει τις προσπάθειες του με σκοπό τη συνεχή εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος καθώς και την ενεργή συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών και των επιχειρηματιών του κλάδου. Είναι σαφές πλέον πως ο αειφόρος τουρισμός μπορεί να επιτευχθεί και να συμβάλει στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου μέσω των εναλλακτικών μορφών τουρισμού.