Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας εφιστά την προσοχή στους μελισσοκόμους

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής ενημερώνει όλους τους Μελισσοκόμους που έχουν τοποθετήσει εντός των Δασών και Δασικών εκτάσεων και κυρίως αντιπυρικών ζωνών ελαστικά αυτοκινήτων ως βάσεις για την εγκατάσταση των κυψελών τους να τα απομακρύνουν και να τα αντικαταστήσουν με άλλα δύσφλεκτα υλικά άμεσα.

Επίσης κάνει γνωστό οτι κατά την αντιπυρική περίοδο επιτρέπεται το κάπνισμα κυψελών μόνο μέχρι τη 12 η μεσημβρινή και εφόσον ο δείκτης επικινδυνότητας της  περιοχής είναι 1 (μικρή) ή 2 (μέση).

Ειδικότερα κατά την διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, σύμφωνα με το άρθρο 9 της 9Α Πυρ/κής Διάταξης του Α.Π.Σ (φεκ β ́1554/10-11-2005), το κάπνισμα των κυψελών που είναι μέσα σε δάση και δασικές εκτάσεις και σε απόσταση μικρότερη των τριακοσίων (300) μέτρων από τις παρυφές των δασών επιτρέπεται μόνον εφόσον :

1) Έχει γίνει αποψίλωση της βλάστησης του χώρου εγκατάστασης των κυψελών και σε απόσταση τουλάχιστον πέντε (5) μέτρων από τις κυψέλες.

2) Η ελάχιστη απόσταση του χώρου εγκατάστασης κυψελών από τα δένδρα και θάμνους, είναι τουλάχιστον δέκα (10) μέτρα

3) Στον χώρο των κυψελών διατηρείται ικανή ποσότητα νερού (τουλάχιστον 200 λίτρων).

4) Στις κυψέλες και σε εμφανές σημείο αναγράφεται το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση και το τηλέφωνο του ιδιοκτήτη

5)Κατά την τοποθέτηση των κυψελών σε δάση, δασικές εκτάσεις και άλση θα πρέπει να ενημερώνεται εγκαίρως ο δασοφύλακας της περιοχής.

Το κάπνισμα των μελισσών που είναι σε κορμούς δένδρων επιτρέπεται εκτός αντιπυρικής περιόδου, μόνον εφόσον επικρατούν κατάλληλες καιρικές συνθήκες, έχουν ληφθεί τα προηγούμενα προληπτικά μέτρα και έχει ενημερωθεί η αρμόδια Πυροσβεστική  Υπηρεσία για το χρόνο της ενέργειας του καπνίσματος.

Επίσης οι κυψέλες θα πρέπει να τοποθετούνται έτσι ώστε να μην παρεμποδίζεται η διέλευση των πυροσβεστικών οχημάτων, συγκεκριμένα απαγορεύεται η τοποθέτηση μελισσοσμηνών: α.)σε απόσταση μικρότερη των εικοσι πέντε (25) μέτρων από δασικούς, αγροτικούς δρόμους και αντιπυρικές ζώνες και β.) σε απόσταση μικρότερη των πενήντα (50) μέτρων από εγκαταστάσεις που εξυπηρετούν την φύλαξη και την πυροπροστασία (πυροφυλάκεια, υδατοδεξαμενές, Πυροσβεστικούς σταθμούς, θέσεις στάθμευσης πυροσβεστικών οχημάτων τους καλοκαιρινούς μήνες κ.λ.π.)